You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Beboerklagenævnet afgør tvister (uenigheder) mellem lejer og boligselskab. Beboerklagenævnet for Viborg kommune er nedsat ved lov. Nævnet er uafhængigt af kommunen og er uvildigt. Det betyder også, at nævnet ikke kan give råd og vejledning om løsning af den konflikt, som parterne står i.

Beboerklagenævnets sekretær

Karina Christensen

Sekretariatsmedarbejder

Tlf: 87 87 80 52