You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skimmelsvamp

Har du mistanke om skimmelsvamp i din lejebolig, eller vil du læse mere om forebyggelse af skimmelsvamp, er der hjælp at hente på denne side.

Der kan være mange årsager til helbredsgener ved ophold i en bolig. Udover skimmelsvamp kan f.eks. husstøvmider og radon også give alvorlige helbredsgener.

Der er ikke bestemte grænseværdier eller entydige målemetoder, som kan afgøre om en bolig er usund at opholde sig i. Derfor vil en afgørelse bero på skøn.

Oprethold et sundt indeklima

 • Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser mindst 2 x 10 minutter hver dag.
 • Tænd emhætten når du laver mad.
 • Luk døren til badeværelset når du er i bad.
 • Tør ikke tøj i boligen.
 • Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne og rengjorte.
 • Få repareret selv små vandskader hurtigst muligt og få vandskader udtørret hurtigst mulig.
 • Hold samme temperatur i alle boligens rum.
 • Hold 10 cm afstand mellem møbler og kolde ydervægge.
 • Aftør vinduer, hvis der er fugt.

Få flere gode råd på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside

Udfordringer med indeklimaet

Hvis du som lejer får mistanke om problemer med indeklimaet i din lejebolig, skal du rette henvendelse til udlejer. 

Hvis I ikke kommer frem til en løsning, og vurderer du, at problemet skyldes manglende vedligeholdelse, kan du kontakte: 

Huslejenævnet - hvis du bor i privat udlejningsbyggeri

Beboerklagenævnet - hvis du bor i almen bolig

 

Vi vejleder og hjælper dig gerne

Vi kan vejlede dig i sager om skimmelsvamp. Du kan sende en mail til byggeriogmiljoe@viborg.dk hvor du skal vedhæfte relevante billeder, din adresse og en kort beskrivelse af omfanget.

Der kan være forskel på, hvordan sager gribes an afhængig af problemets karakter, ejerforhold m.v.

Henvendelse og procedure
Når en borger henvender sig til kommunen afklares det om der er behov for yderligere oplysninger i sagen. Alle sager har forskellige forløb, som er afhængig af dialogen med ejer/udlejer og lejer.

 • Ved lejeboliger bedes lejer sende billeder der viser omfanget, med en beskrivelse af væksten.
 • Der aftales evt. besøg af boligen med lejer.
 • Besøget udføres visuelt, og der udfærdiges et besøgsnotat til lejer.
 • Hvis der er behov for flere undersøgelser, bliver det lavet af en ekstern samarbejdspartner, som leverer en rapport med resultatet af undersøgelser.
 • Besøget foretages i henhold til byggeloven / byfornyelsesloven.
 • Udlejeren kan blive inddraget forskellige steder i proceduren, alt efter dialogen.

Reaktionsmuligheder
Afhængig af problemstillingerne er kommunens reaktionsmuligheder

 • Rådgivning og vejledning.
 • Inddragelse af Embedslægeinstitutionen.
 • Påbud til ejeren om udførelse af visse arbejder.
 • Forbud mod benyttelse af boligen/lokalerne (kondemnering).

Kondemnering kan komme på tale, når der er væsentlig sundhedsfare ved ophold i boligen. Bliver en bolig kondemneret, betyder det, at der gives et forbud mod boligen benyttelses til beboelse, og lejerne tilbydes genhusning.

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer

Telefonen er åben: 

Mandag - onsdag:

 9.00 - 14.00

Torsdag:

 9.00 - 17.00

Fredag:

 9.00 - 13.00