You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bjerregrav - Rishøjen

I Bjerregrav bekymrer vi os om hinanden og skaber sammen en levende landsby. Himlen er loftet og den dejlige natur på kanten af Skals Ådal danner rammen for hverdagen i en landsby, hvor sammenhold og udvikling er en hjertesag. Byen ligger godt placeret i forhold til områdets større byer, med kun 16 km til Viborg, 20 km til Hobro og ca. 1 time i bil til Aarhus og Aalborg. Her er pasningstilbud, skole, indkøbsmuligheder og et velfungerende foreningsliv. I byen mærker du historien ligeså meget som udviklingen. På en tur gennem byen passerer du friskolen, der summer af liv, og udenfor byen ligger både Hvolris Jernalderlandsby og flere gravhøje.

Link til bjerregrav.nu

Se kort film om Bjerregrav 

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Måleblad

Kort med grundens mål (pdf)

Lokalplan 
Lokalplan nr. 111 - Rishøjen etape II, Bjerregrav

Skovbyggelinje
Der er skovbyggelinje på Rishøjen 1-34. Ved ansøgning om byggetilladelse skal der søges dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17

Byggemodning
I købesummen er inkluderet betaling for boligvejen Rishøjen, som er udlagt som privat fællesvej

Grundejerforening
Der er medlemspligt til grundejerforening fælles med etape 1

Elforsyning 
N1 - Tilslutningsafgift 20.500 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Vandforsyning 
Bjerregrav Vandværk - Tilslutningsafgift 18.180,80 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Varmeforsyning 
Evida - Stikledningsbidrag i forbindelse med tilslutning skal afregnes direkte til forsyningsværket.

Kontakt

Trafik og veje - Byggegrunde

Tlf: 87 87 50 06