You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Frederiks - Solvænget

Byen har et rigt foreningsliv og mange muligheder for et aktivt fritidsliv, da der både er to idrætshaller, en svømmehal, en skole med overbygning, kirke og flere institutioner. Der er gode handelsmuligheder med både dagligvarer og specialbutikker samt en kro. Derudover er her både lægehus og tandlæge.

Kun små 6 km i nordøstlig retning fra Frederiks ligger Hald Sø og noget af Danmarks mest fantastiske natur. Omkring søen er der flere seværdigheder, ikke mindst Hald Ruin og Hald Hovedgaard.

Fra Frederiks er det nemt at komme ud i verden. Der er nemlig kun ca. 12. min. kørsel til Midtjyllands Lufthavn, hvor der er flere daglige afgange til København – og derfra videre ud i verden!

alhedeborger.dk

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Måleblad
Solvænget I - kort med grundenes mål (pdf)
Solvænget II - kort med grundenes mål (pdf)
Solvænget III - kort med grundenes mål (pdf)

Lokalplan 
Lokalplan nr. 328 - Et boligområde ved Solvænget i Frederiks

Byggemodning
I købesummen er inkluderet betaling for anlæg af veje, fortove og stier. Boligvejen er udlagt som privat fællesvej.
Kloakstikledninger for spildevand er ført frem til grundene. Tag- og overfladevand skal afledes ved nedsivning på egen grund.

Grundejerforening
Der er medlemspligt til grundejerforeningen

Elforsyning
 
N1 - Tilslutningsafgift 20.500 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Vandforsyning 
Frederiks Vandværk - Tilslutningsbidrag, 24.100 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Varmeforsyning 
Frederiks Fjernvarme - Stiklednings- og tilslutningsbidrag efter prisblad, afhængig af huset størrelse, skal betales direkte til Frederiks Fjernvarme   

Kontakt

Trafik og veje - Byggegrunde

Tlf: 87 87 50 06