You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sahl - Søndermarken

Omgivet af marker, skov og rig natur ligger Sahl, et lille velfungerende lokalsamfund. Sahl ligger kun fem kilometer syd for Bjerringbro og nær ved Tange Sø. Landsbyen har en lang historie med en kirke fra den tidlige middelalder, som har tilhørt Ormstrup Gods.

Sahl er en aktiv landsby, der både fastholder gamle traditioner og følger med tiden. De årlige aktiviteter som høstfest og julebanko samt borgerbladet, der samler nyheder og kulturelle begivenheder imellem Sahl, Gullev og Nøddelund, er med til at fastholde historien og de gamle traditioner. Samtidig er fitnesscenter, cross power for både børn og voksne, Sahl Park til lege og hygge samt eSports-aktiviteter i den gamle friskole med til at styrke og udvikle lokalsamfundet. Aktiviteterne tager afsæt i de muligheder der er i og omkring Sahlminihal, som sammen med Kirken er omdrejningspunktet og samlingsstedet for landsbyens borgere.

Sahl har derudover et rigt erhvervsliv med mindre virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende, som er med til at skabe liv og sammenhold. Sahl har ligeledes nogle velfungerende institutioner til børn frem til skolealderen, som også gør landsbyen attraktiv for børnefamilier.

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Måleblad

Kort med grundens mål (pdf) 

Lokalplan 
Lokalplan nr. B.201-3 - Boligområde Søndermarken i Sahl 

Grundejerforening
Der er medlemspligt til grundejerforeningen        

Elforsyning 
N1 - Tilslutningsbidrag, 22.437,50 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Vandforsyning 
Sahl Vandværk - Tilslutningsbidrag, 20.000 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Varmeforsyning 
Evida
- Der er mulighed for naturgas i området, men ingen pligt. Køber kan derfor vælge en "grøn" løsning, så som jordvarme, varmepumpe eller lignende.

Kontakt

Trafik og veje - Byggegrunde

Tlf: 87 87 50 06