You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ulbjerg - Bakken

Ulbjerg ligger tæt på fjorden (Lovns Bredning) og områdets historie kan føres 3500 år tilbage i tiden. Fjorden, naturstierne langs denne og en rig fauna med bl.a. kobjælder er nogle af områdets særlige kvaliteter. I området findes også udflugtsmålene Ulbjerg Klint, der bl.a. benyttes af paraglidere, og Sundstrup Høje også kendt som ”Marens patter”. Inden for kort afstand findes der desuden en golfbane ved Lynderup samt campingplads og lystbådehavn ved Virksund. Der er en folkeskole (0.-6.kl.), børnehave, fritidsordning og dagplejere i byen. Ulbjerg har et rigt og varieret foreningsliv.

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Lokalplan

Lokalplan nr. 23-1-5 (pdf)

Byplanvedtægt nr. 12 (pdf) 

Kirkebyggelinje
Der kirkebyggelinje på Bakken 17-26 og Ågade 13c. Det kræver dispensation fra  naturbeskyttelseslovens §19 at bygge højere end 8½m.

Elforsyning
N1 - Tilslutningsafgift 19.562,50 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Ulbjerg Vandværk - Tilslutningsafgift betales direkte dertil.

Varmeforsyning 
Ulbjerg Kraftvarmeværk - Tilslutningsafgift betales direkte dertil.

Kontakt

Trafik og veje - Byggegrunde

Tlf: 87 87 50 06