You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vejnavne og husnumre

Vejnavneskilte bliver opsat af kommunen. Ejer skal selv sørge for nummerskiltet.

Vejnavneskilte

  • opsættes og vedligeholdes af kommunen på både offentlige og private fællesveje.
  • anbringes ved begyndelse og ved enden af hver vej og på andre steder, hvor vi skønner det er nødvendigt.
  • grundejere må acceptere et vejnavneskilt på deres ejendom. Hvor et skilt er anbragt på husmur eller i skel mod vej har grundejeren pligt til at sørge for, at der er frit udsyn til skiltet.

Nummerskilte

  • ejeren har ansvaret for at opsætte synligt nummerskilt, der passer med den adresse, kommunen har fastsat og registreret.
  • tallene skal være enkle og mindst 85 mm høje. Der skal være god kontrast i farverne, så skiltet kan ses i tusmørke og dårligt vejr.
  • skal være placeret ved hovedindgangen og være letlæselige ude fra vejen.
  • kan det ikke ses fra offentlig vej, skal ejer selv sørge for at supplere nummerskiltning fra offentlig vej og frem til ejendommen.
  • ved flere ejendomme medtages det første og det sidste nummer på vejen.
  • der suppleres ikke med vejnavn til sideveje. Dette kan kun ske i særlige tilfælde. Trafik og Veje afgør, om det er et særligt tilfælde.

Trafik og Veje

87 87 50 04
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer