You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Rødding - Søparken

Rødding - byen med udsigt.  Rødding er en attraktiv og helstøbt by i kort afstand fra Viborg og dermed tæt ved storbyens tilbud. Byen har en velbevaret historisk bykerne. Der er gode adgangsmuligheder til attraktive bynære landskaber ved søen og i det kuperede terræn. Byen er overskuelig med service, der sikrer helhed og sammenhæng i hverdagslivet. Rødding ligger på de nord- og vestvendte skrænter omkring Rødding sø ca. 8 km nord for Viborg. Søen, der blev gendannet i 2004, er byens landskabelige vartegn og væsentligste bynære rekreative område. Der er sti rundt om søen, og ved søbredden findes arealer til friluftsliv. Det stejle terræn er fundamentet for byens veje med den lavtliggende hovedgade på søens østside og stikvejene, der fordeler sig op ad skrænterne.
Stikvejene har dannet byens ”stjernestruktur”, som sikrer unikke udsigter over søen. De nyere boligkvarterer ligger mellem vejene i lag uden på den historiske bykerne. Spredt i byen ligger grønne ”oaser” med små søer og regnvandsbassiner, og ved aktivitetsområdet ved skolen og Røddinghus åbner byen sig mod landbrugslandet og en slugt.

http://roddingviborg.dk/

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Måleblad
Kort med grundens mål (pdf)

Lokalplan
Lokalplan nr. 98 - Boligområde i Rødding

Grundejerforening 
Grundejerne har ret og pligt til optagelse i grundejerforeningen for Engblommevej og Åkandevej, jf. lokalplan nr. 74            

Kabel-tv
Parcellerne er tilslutningspligtige til fællesantenneanlægget, som drives af Rødding Antenneforening, v/Per Busk Sørensen, Meldgårdsvej 47, Rødding, 8830 Tjele, tlf. 8665 1002

Elforsyning 
N1 - Tilslutningsafgift 18.500 kr. skal afregnes til Viborg Kommune samtidig med købesummen

Vandforsyning 
Rødding Vandværk - Tilslutningsafgift 16.250 kr. skal afregnes til Viborg Kommune samtidig med købesummen

Varmeforsyning 
Evida - Tilslutningsbidrag skal afregnes direkte med forsyningsselskabet

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06