You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Rotter

Hvis du har rotter skal du anmelde det

Anmeldepligt

Enhver, der opdager rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske elektronisk. Herefter vil kommunens rottebekæmper tage sig af sagen.

Så hurtigt får du bekæmpet rotter

  • 24 timer i bolig eller på fødevarevirksomheder
  • 4 hverdage øvrige steder

Bekæmpelse i weekender og helligdage

Der foretages bekæmpelse i weekender og på helligdage i tidsrummet 9.00 -12.00. Dog kun hvis der er tale om rotter i beboelsesrum, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på erhvervsejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko.

Erhverv - 1 årligt besøg

Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevare og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevare til mennesker, skal én gang årligt i perioden 1. oktober til og med februar undersøges af kommunens rottefængere for forekomst af rotter.

Kun autoriserede rottebekæmpere

I Viborg Kommune er det A/S Mortalin, der varetager rottebekæmpelsen. Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler. Bekæmpelsesfirmaer der laver aftale om en rottesikringsordning for en ejendom mv. skal skriftlig meddele dette til Viborg Kommune.

Privat rottebekæmpelse

I Viborg Kommune er det tilladt anvende privat rottebekæmpelse, dog forudsat at bekæmperen har en R1 eller R2 autorisation. I bilag til handleplanen er der opsat retningslinjer for, hvordan den private rottebekæmpelse skal foregå. 

Handleplan

Viborg Kommune har udarbejdet ”Handleplan for rottebekæmpelse i Viborg Kommune 2019 – 2021”.

70 20 00 00
Prinsens Alle 5
8800 Viborg