You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Rotter

Sådan undgår du rotter - og sådan skal du anmelde det, hvis du alligevel har fået dem på besøg.

Anmeld rotter

Alle, der opdager rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes.

Anmeldelsen skal ske elektronisk. Herefter vil vores rottebekæmper tage sig af sagen.

Når du har anmeldt rotter

Så hurtigt får du bekæmpet rotter

  • 24 timer i bolig eller på fødevarevirksomheder
  • 4 hverdage øvrige steder

Weekender og helligdage

Der foretages bekæmpelse i weekender og på helligdage i tidsrummet 9.00 - 12.00. Dog kun hvis der er tale om rotter i boligen, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på erhvervsejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko. Anmeldelse indgået inden kl. 11.00 besøges samme dag. Anmeldelse indgået efter kl. 11.00, besøges næste dag mellem 9.00 - 12.00.

Erhverv - 1 årligt besøg

Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevare og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevare til mennesker, skal én gang årligt i perioden 1. oktober til og med februar undersøges af kommunens rottefængere for forekomst af rotter.

Kun autoriserede rottebekæmpere

I Viborg Kommune er det A/S Mortalin, der varetager rottebekæmpelsen.

Det er kun autoriserede personer der må bekæmpe rotter med kemiske midler.

Bekæmpelsesfirmaer der laver aftale om en rottesikringsordning for en ejendom mv. skal skriftlig meddele dette til Viborg Kommune.

Privat rottebekæmpelse

I Viborg Kommune er det tilladt anvende privat rottebekæmpelse, dog forudsat at bekæmperen har en R1 eller R2 autorisation.

Kontakt

70 20 00 00
Prinsens Alle 5
8800 Viborg