You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Farligt affald

Farligt affald er særlige affaldsfraktioner, der skal håndteres og opbevares specielt

Hvad er farligt affald?

Affald, som er opført på bilag 2 til Affaldsbekendtgørelsen, og markeret med fed skrift, anses for at være farligt affald.

Farligt affald er blandt andet maling, træbeskyttelsesmidler, spraydåser med maling, terpentin, acetone, fortynder, penselrens, benzin, olieaffald fra plæneklippere, biler eller knallerter, batterier, syrer, baser, plantegifte, insektmidler mv.

Bortskaffelse af farligt affald

Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugsstationerne om året. Ellers kan farligt affald afleveres til Revas’ miljøbil eller Modtagestationen for farligt affald.
Genanvendeligt farligt affald afleveres til godkendt modtager, som findes i affaldsregisteret. 

Se i øvrigt erhvervsaffaldsregulativet på Revas’ hjemmeside.

Opbevaring af farligt affald og kemikalier

Opbevaring i forhold til miljøet
Olier og kemikalier er en trussel for miljøet, hvis ikke de opbevares med omtanke. Derfor har Viborg Kommune udarbejdet en folder (PDF), der anviser, hvordan du forsvarligt opbevarer olier og kemikalier i form af råvarer og affald. På den måde sikres det, at jord, grundvand, søer og vandløb, det offentlige kloaksystem og luft ikke forurenes, hvis der sker brud på en beholder.

Anbefaling til opbevaring af farligt affald

I folderen anbefaler Viborg Kommune opbevaring i en simpel spildbakke under tag til sikring af jord, grundvand og overfladevand, men der kan findes alternativer, hvis du søger på nettet. Prøv at søge på "opbevaring af kemikalier", "spildbakker" eller "opsamlingsbakker", og der vil findes mere avancerede sikringer, der kan dække ethvert behov for korrekt opbevaring lige fra miljøcontainere, kemiskabe eller avancerede spildbakker.

Du er velkommen til at kontakte en medarbejder ved Byggeri & Miljø i Viborg Kommune, hvis du har spørgsmål om opbevaring.

Ny olie

Opbevaring af olier og kemikalier gælder både for råvarer og affald. Dog vil nye olier, der opbevares i godkendte stationære tanke, være omfattet af olietankbekendtgørelsen.

Opbevaring i forhold til anden lovgivning

Hvis du vil læse mere om reglerne for opbevaring af kemikalier, kan vi anbefale dig at læse videre på virksomhedernes miljøguide. Der kan du også læse mere om reglerne for opbevaring inden for anden lovgivning end miljø.

Hvis du opdager spild

Hvis du opdager spild af olier eller kemikalier, som risikerer at forurene jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak, skal du straks underrette den kommunale tilsynsmyndighed på 87 87 87 87.

 

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer