You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Gyllebeholdere - kontrol

Du skal selv bestille kontrol af din gyllebeholder. Kontrollen skal fortages af en autoristeret kontrollant. Hvis beholderen tages ud af drift skal du meddele det til os.

I forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbrug føres tilsyn med brugen af gyllebeholdere. Bl.a. om logbog, flydelag, og beholderkontrol.

Beholderkontrol

Alle beholdere på 100 m3 eller mere skal have kontrolleret deres styrke og tæthed. Kravet omfatter beholdere, som anvendes til

  • Flydende husdyrgødning (gylle og ajle)
  • Ensilagesaft

Beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb eller søer over 100 m2 skal kontrolleres mindst hvert 5. år. Øvrige beholdere skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Kontrollen skal udføres af en autoriseret kontrollant. Du skal selv betale for kontrollen. Du skal selv bestille kontrol af beholderen hos en autoriseret kontrollant senest 6 måneder, før der er gået 5 eller 10 år siden sidste kontrol.

Ophørt brug af beholder

Hvis beholderen ikke anvendes længere, kan du vælge at tage beholderen ud af drift. Det skal vi have besked om. Du kan bruge linket nederst på siden, hvor du også finder en PDF du kan udfylde manuelt og indsende den på mail til landbrug@viborg.dk.

Hvis beholderen nedrives, skal det meddeles til kommunen, så beholderen kan blive fjernet i BBR - Bygnings- og boligregister.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer