You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilsyn med landbrug

Sider under Tilsyn med landbrug

Kommunen fører tilsyn med landbrugsejendomme. Har du et husdyrbrug, får du regelmæssige tilsynsbesøg.

Ved miljøtilsynet kontrollerer vi at reglerne bliver overholdt

Husdyrbrug skal overholde en række miljøregler, det kontrolleres af kommunen. Ved tilsyn vurderes bl.a.

 • Det tilladte dyrehold/produktionsareal
 • Indretning af stalde
 • Opbevaring af husdyrgødning
 • Opbevaring af ensilage
 • Olietanke
 • Affaldshåndtering

Hvis vi på tilsynet konstaterer forhold, der ikke er i overensstemmelse med gældende miljølovgivning, beder vi husdyrbruget om at løse problemet, og der aftales en dato for, hvornår problemet skal være løst. Mindre problemer skal løses med det samme.

Læs om hvordan et miljøtilsyn foregår (pdf)

Tilsyn hvert 3. eller 6. år

Husdyrbrug med en miljøgodkendelse skal have tilsyn hvert 3. år. Husdyrbrug, der ikke har en miljøgodkendelse, skal have tilsyn hvert 6. år.

Herudover udføres korte tilsyn på udvalgte husdyrbrug på baggrund af disse punkter:   

 • Miljøledelse
 • Regelefterlevelse.
 • Opbevaring af husdyrgødning.
 • Husdyrbrugets størrelse.
 • Afstand til følsom natur og/eller om husdyrbruget er placeret i områder med drikkevandsinteresser.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer