You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mindre forurenende virksomheder

Hvis du vil starte, ændre, eller flytte en mindre forurenende virksomhed, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Hvad er en mindre forurenende virksomhed?

Mindre forurenende virksomheder er alle typer af virksomheder, som ikke er på listen over godkendelsespligtige virksomheder, større maskinværksteder, autoværksteder og renserier. Du kan læse mere om virksomheder, der kræver en miljøgodkendelse her

Få hurtigt overblik via vores pjece

Inden du starter, flytter eller ændrer en virksomhed, er det en god idé at tage kontakt til Viborg Kommune. På den måde kan du sikre dig, at du placerer din virksomhed på det rigtige sted, og du indretter virksomheden efter de regler og vejledninger, der gælder, så du ikke senere skal lave noget om. Opstarten, udvidelse og ændring af en virksomhed kan også kræve en byggetilladelse og andre tilladelser, samt tilladelser hos andre myndigheder.  

Kort fortalt skal virksomheden indrettes, så virksomheden kan

  • undgå at forurene jord og grundvand
  • overholde de grænseværdier, der gælder for luftforurening og støj
  • overholde de grænseværdier, der findes for indholdet af olie og kemikalier i spildevandet.
  • Du skal sortere affaldet og aflevere det på godkendte steder eller til godkendte indsamlere/modtager

Vi har lavet en pjece, hvor vi har skrevet mere om, hvad du skal være opmærksom på.  Du kan finde pjecen her

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer