You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Assistance ved større afskedigelser

Er din virksomhed nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret hjælpe med at få det bedste ud af situationen - både for virksomheden og medarbejderne.

Varsling

Virksomheder med mere end 20 ansatte er forpligtet til at varsle større
afskedigelser til det relevante arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller
Aalborg.

Der skal varsles, når:

  • 10 personer afskediges i en virksomhed, der beskæftiger 20-100 medarbejdere
  • Mindst 10 % afskediges i en virksomhed, der beskæftiger 100-300 medarbejdere
  • Mindst 30 personer afskediges i en virksomhed, der beskæftiger mindst 300 medarbejdere

Jobcentret rådgiver om de muligheder, virksomheden har for at stille de
opsagte medarbejdere bedre i den konkrete situation.

I opsigelsesperioden kan medarbejderen få råd og vejledning i jobcentret. Ved større afskedigelser kan medarbejdere anmode jobcentret om en plan for, hvordan de hurtigst muligt finder et nyt job.

Læs mere om mulighederne for hjælp ved afskedigelser i fakta-arket.

Fordeling

Fordeling kan være en måde at undgå afskedigelse i dårlige perioder på. Det giver mulighed for at sætte medarbejdernes aftalte arbejdstid ned i en
periode.

Fordelingen skal være aftalt skriftligt med de berørte medarbejdere eller være en del af deres kollektive overenskomst.

Læs mere om mulighederne for arbejdsfordeling i fakta-arket.

Kontakt

Virksomhedsservice

87 87 42 42
Prinsens Alle 5
8800 Viborg