You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Voksenlærling

Med voksenlærlingeordningen kan du som virksomhed oprette lærlingepladser til ledige og ikke-faglærte medarbejdere over 25 år og søge om tilskud til lønnen.

Medarbejdere eller den ledige skal være over 25 år for at blive voksenlærling. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler i forhold til, om du kan få løntilskud.

Ved at ansætte en voksenlærling får du en medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første arbejdsdag.

Med voksenlærlingeordningen kan du være med til at uddanne egne medarbejdere eller nye medarbejdere. Du er også med til at forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft i din virksomhed.

Som arbejdsgiver skal du udfærdige en uddannelsesaftale og en ansættelseskontrakt med voksenlærlingen før uddannelsesforløbet sættes i gang.

Kontakt

Virksomhedsservice

87 87 42 42
Prinsens Alle 5
8800 Viborg