You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Principper for lokalefordeling

Fritidsrådet har fastlagt principper for anvisning af lokaler, du kan læse mere her.

Her er Fritidsrådets prioritering

For at opnå den samlet set bedste lokalefordeling opfordres foreningerne til at indgå aftaler om fordelingen af tiderne i de kommunale lokaler.

Hvis Fritidsrådet eller forvaltningen skal træffe beslutning om tildeling af tider vil følgende indgå:

Først folkeoplysningslovens prioritering:

Hvis et lokale er særligt egnet til aktiviteter for handicappede, vil det normalt blive anvist til dette først.

1. Aktiviteter for børn og unge
2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil
3. Aktiviteter for voksne

Derefter vil følgende ikke prioriterede kriterier kunne indgå:

  • Primære inde-idrætter har fortrinsret (fx håndbold, badminton, gymnastik, volleyball, basketball, floorball, hockey og lign.) frem for sekundære inde-idrætter (fx tennis og fodbold inkl. varianterne futsal og indendørs fodbold). Det svarer typisk til, at foreninger med lang sæson prioriteres forud for kort sæson.
  • De her såkaldte sekundære inde-idrætter kan tildeles tider på mindre attraktive tidspunkter, fx fredage og weekender.
  • Åbne foreninger (tilgængelige for alle) frem for lukkede foreninger (fx firmaidrætsforeninger).
  • Konkurrenceidræt (hvor man får træning og deltager i kampe/opvisninger o.l.) frem for motionsidræt.
  • Det kan indgå, om en forening tidligere har udnyttet tildelte tider.

Vedtaget i Fritidsrådet 10. december 2020 (link til Fritidsrådets beslutning)