You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Principper for lokalefordeling

Fritidsrådet har fastlagt principper for anvisning af lokaler gældende fra 2021/2022.

Her er Fritidsrådets prioritering

For at opnå den samlet set bedste lokalefordeling opfordres foreningerne til at indgå aftaler om fordelingen af tiderne i de kommunale lokaler.

Hvis Fritidsrådet eller forvaltningen skal træffe beslutning om tildeling af tider vil følgende indgå:

Først folkeoplysningslovens prioritering:

Hvis et lokale er særligt egnet til aktiviteter for handicappede, vil det normalt blive anvist til dette først.

1. Aktiviteter for børn og unge
2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil
3. Aktiviteter for voksne

Derefter vil følgende uprioriterede kriterier kunne indgå:

  • Primære inde-idrætter har fortrinsret (fx håndbold, badminton, gymnastik, volleyball, basketball, floorball, hockey og lign.) frem for sekundære inde-idrætter (fx tennis og fodbold inkl. varianterne futsal og indendørs fodbold). Det svarer typisk til, at foreninger med lang sæson prioriteres forud for kort sæson.
  • De her såkaldte sekundære inde-idrætter kan tildeles tider på mindre attraktive tidspunkter, fx fredage og weekender.
  • Åbne foreninger (tilgængelige for alle) frem for lukkede foreninger (fx firmaidrætsforeninger).
  • Konkurrenceidræt (hvor man får træning og deltager i kampe/opvisninger o.l.) frem for motionsidræt.
  • Det kan indgå, om en forening tidligere har udnyttet tildelte tider.

Vedtaget i Fritidsrådet 10. december 2020 (link til Fritidsrådets beslutning)