You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Pulje til udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter

En lokal pulje for vores kommune til projekter, der kan forskønne de mindre byer og landdistrikter.

Puljen i 2022 - ansøgningsfrist 16. august 2022

I kan søge til:

  • Projekter, der relaterer sig til en politisk godkendt udviklingsplan.
  • Nye projekter.
  • Rådgiverhonorar i forbindelse med et større projekt.
  • Udvidelse af tidligere/igangværende projekter, hvortil der er meddelt støtte fra tidligere års puljer.
  • Etablering af foranstaltninger, der kan reducere hastigheden på gennemgående veje

Puljen kan ikke bruges til projekter i Viborg og Bjerringbro.

Indsatsområder

I kan søge om støtte til projekter indenfor indsatsområderne:

  • Projekter i mindre byer og landdistrikter, som er forskønnende eller udviklende for området, som f.eks. etablering af eller opgradering af fælles udendørs opholds- og/eller aktivitetsarealer.
  • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje.

Disse kan søge

En borgerforening, et lokalråd eller anden forening, der repræsenterer det samlede lokalsamfund.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i den lysegrønne boks her på siden. 

I den mørkegrønne boks  - Yderligere oplysninger - finder I en beskrivelse af ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til puljen, og et print af ansøgningen, så I kan se, hvilke oplysninger og bilag ansøgningen skal indeholde.

Svar på ansøgning

Landdistriktsudvalget forventes den 27. oktober 2022 at tage stilling til, hvilke ansøgninger der kan få støtte.

Vilkår ved godkendelse

Hvis jeres ansøgning om etablering af anlæg, f.eks. en ny legeplads, bliver imødekommet, bliver I forpligtiget til at varetage fremtidig drift og vedligehold, samt sikre de forsikringsmæssige forpligtigelser.

Dette gælder uanset ejerforhold af det areal anlægget etableres på, inkl. kommunalt ejede arealer.

204 projekter har fået 32 mio. kr. 

I perioden 2012-21 er der meddelt støtte til 204 borgerdrevne projekter i de mindre byer for et samlet beløb på 32 mio. kr.

Ansøg om tilskud

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer