You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Pulje til udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter

En pulje til projekter, der kan forskønne de mindre byer og landdistrikter. Ansøgningsfristen er 7. august 2024.

Disse kan søge

 • Mindre byer og landdistrikter i Viborg Kommune
 • Foreninger, som repræsenterer byen/lokalområdet

Indsatsområder

 • Projekter, der relaterer sig til en Lokal Udviklingsplan eller en områdefornyelse.
 • Forskønnelse eller udviklingsprojekter på rekreative offentligt tilgængelige fællesarealer i området/byen.
 • Udvidelse af tidligere/igangværende projekter, hvortil der er meddelt støtte fra tidligere års puljer.
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje.
 • Rådgiverhonorar i forbindelse med et større projekt.

Det kan i søge støtte til

 • Etablering af nye – eller opgradering af eksisterende - fælles opholds- og/eller aktivitetsarealer
 • Etablering af nye – eller opgradering af eksisterende mødesteder i byen
 • Forskelligt udendørs møbler/inventar, som f.eks.: madpakkehus, bålhytte, shelter, legeredskaber, naturanlæg med blomster, træer m.v., belægning, pyloner m.v.
 • Hastighedsdæmpende tiltag på gennemgående veje, hvor det vil være Kommunens faglige vurdering, som ligger til grund for den politiske beslutning – også i forhold til, hvordan anlægget udføres.
 • Rådgiverhonorar som hjælp til, hvordan et større projekt bedst kan anlægges og evt. hvor. Projektets anlæg behøver ikke foregå samme år som rådgiverhonoraret udbetales.

Puljen støtter ikke

 • Projekter i Bjerringbro og Viborg
 • Udgifter til julebelysning
 • Byggeprojekter – opførelse, udvidelse eller renovering
 • Indendørs projekter

Legepladsprojekt - særlige vilkår

Hvis Jeres ansøgning om etablering af anlæg af en ny legeplads bliver imødekommet, bliver I forpligtet til at varetage:

 • Fremtidig drift og vedligeholdelse.
 • Føre de lovpligtige tilsyn, herunder årlig hoved inspektion, udført af certificeret legepladsinspektør.
 • Sikre de forsikringsmæssige forpligtelser i forhold til ansvar.
 • Dette gælder uanset ejerforhold af det areal, anlægget etableres på – som udgangspunkt også kommunalt ejede arealer.

Læs mere om særlige vilkår for legepladser (pdf)

Ansøgningsprocedure - frist 7. august 2024

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i den lysegrønne boks her på siden.

Svar på ansøgning

Landdistriktsudvalget tager stilling til, hvilke ansøgninger der kan få støtte. Derefter får ansøgerne svar.

Skema til ansøgning

39,6 mio. kr. til 245 projekter

I perioden 2012-23 er der meddelt støtte til 245 borgerdrevne projekter i de mindre byer for et samlet beløb på 39,6 mio. kr.

Kontakt

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer