You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Støtte til vedligeholdelse af arealer

Der kan søges om støtte til indkøb af materiel til brug for vedligeholdelse af fælles opholds- og aktivitetsarealer i landsbyerne. Sports- og idrætsanlæg er undtaget.

Ansøgningen skal indsendes af en borgerforening eller anden forening der repræsenterer det pågældende lokalområde.

Der kan kun indsendes en ansøgning fra hvert lokalområde og ansøgningen skal omfatte arealer, der kan benyttes af hele lokalsamfundet.

Grundejerforeninger kan ikke søge puljen, da de ikke repræsenterer det samlede lokalområde.

Puljen kan bruges i de mindre byer (ikke i Viborg og Bjerringbro). 

Ansøgningsfristen er 15. november 2021.

Ansøgningerne behandles løbende indtil ansøgningsfristen er udløbet, eller puljen er opbrugt.

Puljen er på 300.000 kr. Den kan kun finansiere indkøb af materiel til brug for drift og vedligehold af arealerne, som f.eks. haveredskaber og plæneklipper.

Der kan søges om støtte for maks. 25.000 kr. inkl. moms. De ansøgte redskaber skal stå mål med arealets størrelse og opgavens omfang.

Liste over tilskudsberettiget udstyr

 • Havetraktor
 • Tilbehør til havetraktor
 • Fejemaskine, el eller motordrevet
 • Græsklipper, hånd-, el- eller motordrevet
 • Løvsuger/-blæser, el- eller motordrevet
 • Græstrimmer, el- eller motordrevet
 • Buskrydder, el- eller motordrevet
 • Hækklipper, el- eller motordrevet
 • Gasbrænder inc. startflaske
 • Almindelige haveredskaber - havebør, spand, kost, skovl, havespade, rive, skuffejern, hakke, løvrive, kultivator, grensaks, ørnenæb, håndsav

Der kan ikke søges om støtte til vedligeholdelse af arealer som foreningen i anden forbindelse er forpligtiget til at vedligeholde. Der kan ikke søges om støtte til materialer og anlæg af byggeri, installationer m.v., samt maling og brændstof.

Eksempler på udstyr hvortil der IKKE gives tilskud

 • Kædesav
 • Robot klipper
 • Bore-/skruemaskine
 • Brændekløver
 • Stiger, stillads og lifte
 • Trailer
 • Højtryksrenser
 • Haveslange
 • Vandingsanlæg
 • Sprøjteudstyr
 • El- eller vandinstallationer
 • Pælebor-maskine
 • Personlig sikkerhedsudstyr

Foreningen skal selv finansiere og stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse af materiellet, herunder brændstof og service, samt eventuelle forsikringsmæssige forhold.

Der kan i 2021 søges om støtte hertil fra puljen ”Driftspulje til understøttelse af frivilligt arbejde”.

 • Et ansøgt beløb dokumenteret med kopi af konkrete tilbud.
 • En beskrivelse af til hvilket formål, redskaberne skal benyttes, og på hvilke arealer -
  angivet på kortbilag med beliggenhedsadresse og matr.nr.
 • Brugsretsaftale fra ejeren, hvis arealerne ikke er ejet af den forening der søger.
 • Oplysninger om hvilke foreninger ansøgningen eventuelt er indsendt i samarbejde
  med.
 • Oplysninger på kontaktperson, som er ansvarlig for indkøbet.
 • Oplysning om foreningens CVR-nr. til brug for overførsel af støttebeløb, hvis ansøgningen
  imødekommes (CVR-nr. skal være tilknyttet en NEM-konto)

Ansøgning skal sendes via ansøgningsformularen i bokse herunder.

Her kan du se "Indhold af ansøgningsskema" (pdf), så du forinden kan danne dig et indtryk af, hvad det kræver at udfylde ansøgningen.

Kontaktperson

Lotte Vad Blichfeldt

Tlf: 87 87 86 54