You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kursustilskud til foreninger

Her kan du som forening læse om muligheden for at søge om kursustilskud til uddannelse af foreningens ledere og trænere

Selvbetjening

Godkendte foreninger (frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde).
Enkeltpersoner og foreninger, der får tilskud til voksenundervisning, kan ikke få kursustilskud.
Ved egne kurser gives ikke tilskud til fortæring og lokaleudgifter.

1. Kursusbeskrivelse:
Det skal fremgå, at kurset er relevant i forhold til kursusdeltagerens funktion i foreningen.

2. Betaling
Udgangspunktet er, at der skal foreligge en original, kvitteret regning. Det kan også være et kontoudtog fra foreningens konto, der viser, at betalingen har fundet sted.

Nogle kurser betales til et landsforbund, og betalingen fremgår derfor måske af et kontoudtog eller er indeholdt i et samlet beløb sammen med andre betalinger. Det er ok, men det er foreningens opgave at dokumentere, at der er betalt for det kursus, der søges om tilskud til.

  • Der skal være tale om uddannelse af foreningens egne ledere og instruktører
  • Foreningen skal betale hele kursusafgiften (kursisten kan ikke selv betale noget af beløbet)
  • Kurser skal foregå i Danmark
  • Kursisten skal være ulønnet – også efter kurset. Kursisten kan modtage op til den af Skat fastsatte takst for skattefri godtgørelse fra foreningen. Hvis kursisten er - eller efter kurset vil blive - aflønnet, ydes der ikke kursustilskud.

Der ydes 80 pct. tilskud til tilskudsberettigede udgifter. Tilskud er højst 3.000 kr. pr. deltager. Hvis der er tale om kurser, som foreningen selv afholder, ydes højst tilskud med 3.000 kr. pr. kursus.

Tilskuddet kan først udbetales, når kurset er afholdt.

Der ydes ikke tilskud til befordringsgodtgørelse.

Hvis en forening får befordringsgodtgørelse fra andre - f. eks. kursusarrangøren - bliver denne befordringsgodtgørelse fratrukket i kursusprisen.

Der ydes ikke tilskud til overnatning, der ikke er en del af kursusprisen.

Der ydes ikke tilskud til materialer, der ikke er en del af kursusprisen.

Hvad kan få tilskud?

Dispensation
Fritidsrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne om kursustilskud.

Ja/nej til kurser
Ja/nej-listen kan hjælpe til at finde ud af, om et kursus kan få tilskud eller ej.

Vi tager løbende stilling til, om bestemte typer kurser kan få tilskud. Klik nedenfor i Ja/nej-listen, hvis du er i tvivl om et kursus kan få tilskud.

Ja/nej liste

Ja/nej-listen kan hjælpe til at finde ud af, om et kursus kan få tilskud eller ej. Vi tager løbende stilling til, om bestemte typer kurser kan få tilskud. Se nedenfor, hvis du er i tvivl om et kursus kan få tilskud. Hovedformålet med kursustilskudsordningen er at støtte ledere/trænere/instruktører, der uddanner sig i den funktion, de har i forhold til kontakten til medlemmerne, f.eks. spejderlederen, fodboldtræneren. Kursisten skal være aktiv leder/træner/instruktør i foreningen.

JA der ydes tilskud til følgende:

NEJ Der ydes ikke tilskud til følgende

Dommergrundkurser, når der er tale om kursister, der er ulønnede og interne i foreningen.

Det gælder tilsvarende mål-/bane-/vendedommere

Dommerkurser, når kursisten får eller vil få løn som dommer.

Det gælder tilsvarende mål-/bane-/vendedommere.

 

Der ydes ikke tilskud til videregående dommerkurser.

Tidtagerkurser, når der er tale om kursister, der er ulønnede og interne i foreningen.

Tidtagerkurser, når kursisten får eller vil få løn som tidtager.

-

Eksamener/licenser o.l. ydes der ikke tilskud til, da det går på personen, mens træneruddannelse kommer foreningen til gode.

Fodboldanalytiker

Golf Box turneringsmodul

Livredderkurser, hvor livredderen udfører gerningen ulønnet og internt i foreningen.

Livredderprøve.

Spillemandskursus (folkedans) og fanebærerkursus kan få tilskud.

Bestyrelseskurser, hvor uddannelsen er direkte relevant for foreningen: ex. kassererkurser, hjemmesidekurser.

Sponsorkurser.

DGI’s Idrætscoach uddannelse

Personlig udvikling/coaching, ledelse/ lederuddannelser

Internationale uddannelser (helt eller delvist i udlandet)

Der kan ydes tilskud, såfremt ”kost og livsstil” er selve foreningsaktiviteten

Kost- og livsstilsvejledende kurser

Kinesiologi

Der ydes tilskud til førstehjælpsgrundkurser for trænere og ledere.

Førstehjælpsinstruktør

Fitnessuddannelse vedr. foreningsdrevne motionslokaler i egne/lejede lokaler.

Fitnessuddannelse vedr. motionslokaler i selvejende institutioner (idrætshaller).

Skydekurser, hundetræning.

Jagtaktiviteter.

Køreteknisk kursus, motorsav kursus.

Sjælesorg.

Landskonferencer, landsseminarer, landsmøder

Storytelling

Ledere i politiske ungdomsforeningers deltagelse i politiske kurser.

Medlemmer i politiske ungdomsforeningers deltagelse i politiske kurser.

Kontakt medarbejder

Karin Greve

Specialist, Idræt og Folkeoplysning

Send sikker mail

Tlf: 87 87 30 21