You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Søg kursustilskud

Foreninger kan søge om tilskud til uddannelse af foreningens ulønnede ledere og trænere

Du får brug for

  • Kursusbeskrivelse fra det kursus, der søges om tilskud til
  • Faktura for kursusgebyr (kopi af original kvitteret faktura)
  • Posteringsudtræk eller kontoudtog, der viser, at kurset er betalt
  • Liste over deltagere i kurset

Sådan gør du

  1. Der kan søges om tilskud løbende - senest et år efter kursusafslutning
  2. Klik på selvbetjeningsløsningen og udfyld oplysningerne i det online ansøgningsskema
  3. Vedhæft bilag: Kursusbeskrivelse, faktura og kvittering

Kontakt

Lene Grønbæk

Assistent - Idræt og Folkeoplysning

Arbejdsområde: Frivillige folkeoplysende foreninger

Send sikker mail

Tlf: 87 87 30 06