You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lokaletilskud

Lokaletilskud skal godkendes på forhånd. Der kan gives lokaletilskud til godkendte, folkeoplysende foreninger (undt. rideklubber, der har en selvstændig tilskudsordning).

Selvbetjening

Lokaletilskud kan gives til

  • Egne lokaler - altså lokaler, som foreningen selv ejer (f.eks. klublokaler)
  • Lejede lokaler

For at der kan gives tilskud, skal lokalerne bruges til foreningsaktiviteter.

Lokaletilskudssatser til lejede lokaler, der ligger i Viborg Kommune

(maksimalt 73% af nedenstående takster)

maks. tilskud pr. time

2022

2023

2024

Idrætshaller

287,02 kr.

294,44 kr.

305,92 kr

Svømmehaller

629,00 kr.

629,00 kr. 

629,00 kr.

Øvrige lokaler
- herunder minihaller

143,74 kr.

147,19 kr.

152,93 kr.

Lokaletilskud til svømmehaller i andre kommuner følger taksten for idrætshaller.

Der ydes lokaletilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven (link).

Budget for lokaletilskud skal indsendes senest den 1. december.
Regnskabet for lokaletilskud skal indsendes senest den 1. maj eller 4 måneder efter foreningens regnskabsafslutning.

For at kunne få tilskud til NYE ELLER VÆSENTLIGT FORØGEDE lokaleudgifter skal foreningen søge senest 1. maj året før. Læs mere her (link).

Budget for lokaletilskud skal indsendes senest den 1. december
Regnskabet for lokaletilskud skal indsendes senest den 1. maj eller 4 måneder efter foreningens regnskabsafslutning.

For at kunne få tilskud til NYE ELLER VÆSENTLIGT FORØGEDE lokaleudgifter skal foreningen søge senest 1. maj året før. Læs mere nedenfor.

 

Hvis en forening forventer at få NYE eller VÆSENTLIGT FORØGEDE lokaleudgifter i 2024, skal der indsendes ansøgning senest 1. maj 2023 for at kunne få lokaletilskud.

Ved nye lokaleudgifter forstås udgifter, som kommunen ikke tidligere har givet tilskud til. Det kan både være vedvarende udgifter, og det kan også være større engangsudgifter til f.eks. almindelig vedligeholdelse eller spejderlejre.

Ansøgningen skal være begrundet og indeholde oplysninger om, hvilket lokale/hvilken bygning der er tale om, den årlige merudgift og antallet af forventede aktivitetstimer, der følger af udvidelsen.

Spørg endelig forvaltningen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der skal indsendes ansøgning.

Efter 1. maj gennemgår forvaltningen ansøgningerne, som vil indgå i budgetlægningen for 2024. Vi forventer at kunne give en tilbagemelding inden sommerferien 2023. Eventuelt endeligt tilsagn om tilskud til nye lokaleudgifter kan først forventes at foreligge, når Byrådet har vedtaget budgettet for 2024 i oktober måned 2023.

Det er altid en god ide at kontakte forvaltningen, inden man går i gang med et større vedligeholdelsesarbejde.

Kontakt altid forvaltningen med det samme, hvis der opstår en ny situation, f.eks. hvis der bliver mulighed for at deltage i en lejr, uventede lokalereparationer osv.

Så kan vi indgå en aftale om, hvad der kan ydes tilskud til, og foreningen ved, hvad den kan forvente at få i tilskud.

Kontakt

Jette Noe

Specialist, Idræt og Folkeoplysning

Tlf: 87 87 30 04