You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

4. Udlån af offentlige lokaler og udendørsanlæg

Udlån af ledige, kommunale lokaler og udendørsanlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. Det betyder, at ansøgningen skal indgives elektronisk.

Ved udlån af lokaler prioriteres godkendte foreninger først. Viborg Kommune udlåner derudover også lokaler til øvrige foreninger og sammenslutninger, der udøver folkeoplysende virksomhed.

For hvert skoleår påbegyndes lokalefordelingen som hovedregel forfra.

Sæsonbooking

Først tildeles lokaler på faste tider gennem en hel sæson (et skoleår). Forud for dette kan komme enkeltarrangementer, f.eks. stævner, når disse kendes samtidig med at der foretages sæsonbooking.

Ansøgning om lokaler for den kommende sæson sker på inden en frist, der hvert år fastsættes af forvaltningen.

Når sæsonbookingerne er lagt fast, er det muligt løbende at søge om lån af ledige lokaler og udendørsanlæg.

Det er muligt at søge om:
Klasse- og faglokaler, gymnastiksale, udendørsanlæg, idrætshaller og svømmehaller, der ejes eller stilles til rådighed af Viborg Kommune.

Idrætshaller, svømmehaller mv. fordeles ved aftale mellem de ansøgende foreninger på et årligt lokalefordelingsmøde. Fordelingen sker på grundlag af foreningernes ansøgninger. Formålet med lokalefordelingsmødet er, at foreningerne selv aftaler fordeling af de tider, der er til rådighed. Opnås der ikke enighed afgøres fordelingen af forvaltningen eller Fritidsrådet.

I forbindelse med sæsonbookingerne tildeles lokaler først til godkendte, folkeoplysende foreninger. Resterende tider tilbydes ikke-godkendte foreninger og sammenslutninger, der udøver folkeoplysende virksomhed.

Betaling for brug af offentlige lokaler og udendørsanlæg

Gebyr for lån af offentlige lokaler fastsættes i forbindelse med budgetlægningen.

Tvivlstilfælde om hvilket lokalefordelingsområde det enkelte lokale henhører under, afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Der kan fastsættes lejepriser for udleje af lokaler til ikke folkeoplysende foreninger.