You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

8. Frister og udbetalingsterminer

Voksenundervisning

Frist for ansøgning om tilskud til voksenundervisning og lokaler for det kommende år samt omfordeling af tilskud i indeværende år: 1. november.

Afregningsfrist (tilskudsregnskab og statistik): 1. april året efter.

Udbetaling af tilskud: Ratevis: januar og august.
Udbetaling af lokaletilskud og pensionisttilskud: Løbende.

Frivilligt foreningsarbejde

Aktivitetstilskud
Ansøgningsfrist: 1. maj
Udbetaling af tilskud: 3. kvartal

Kursustilskud

Løbende ansøgning. Kursustilskud skal være afregnet senest et år efter kursets afslutning.

Klubtilskud

Ansøgningsfrist: 1. januar.
Ansøgningsfrist for nye klubber: 1. maj året før.
Regnskab indsendes senest 1. april året efter.

Lokaletilskud

Ansøgning med budget for lokaleudgifter indsendes senest 1. december året før.

Ansøgning om nye, større lokaleudgifter eller ansøgning om forøgelse af lokaletilskudsgrundlaget indsendes senest 1. maj året før.

Tilskudsregnskab: Senest 1. maj eller 4 måneder efter afslutningen af foreningens regnskabsår.

A conto tilskud udbetales i 1. og 3. kvartal.

Lokaleanvisning

Fristen fastsættes hvert år.