You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Rideklubber

Der gælder særlige tilskudsregler for rideklubber.

Godkendelse af rideklubber

Godkendelse af rideklubber adskiller sig ikke fra andre folkeoplysende foreninger. Rideklubben skal være organiseret som en frivillig, demokratisk opbygget forening med vedtægter, som opfylder betingelserne i folkeoplysningsloven. 

Henvendelse om godkendelse skal ske til Kultur & Udvikling

Tilskud til rideklubber sker efter et særligt regelsæt

Kort beskrevet ydes tilskud inden for to hovedområder:

 1. Faste rammer = Ridehal, sociale faciliteter, nødvendige frivillige ansvarsområder.
 2. Fleksible rammer = Holdundervisning, elevheste

Den nye tilskudsordning gælder fra 1. januar 2021 og har til formål at få flere foreningsmedlemmer, flere frivillige og flere fysisk aktive i rideklubberne.

Derfor er der nogle vilkår, der skal opfyldes af den enkelte klub:

 • Mindst 50 medlemmer (dog 25 i nogle områder*)
 • Der skal være mindst 50 timers modtaget holdundervisning pr. uge (dog 25 i nogle områder*)

*) områder med lav befolkningstæthed: mere end 10 km fra byskilte til Bjerringbro og Viborg

Tilskuddet til rideklubberne består af en række elementer, der pointgives:

 • Tilskud til faste rammer: 
  • ridehalfaciliteter
  • sociale faciliteter (fx rytterstue)
  • klubbens frivillige ansvarsområder (jo mere klubben har ansvar for drift af hestehold, faciliteten og udvendige faciliteter, jo større tilskud)
 • Tilskud til fleksible rammer:
  • holdundervisning (jo mere, jo større andel af beløbsramme til holdundervisning)
  • det at klubben stiller elevheste til rådighed udløser tilskud

Klubberne skal årligt indberette holdundervisning og brug af elevheste til Viborg Idrætsråd, og der foretages kontrolbesøg i klubberne for at sikre at vilkårene overholdes af hensyn til de øvrige klubber.

Modellen vil løbende blive vurderet og evt. tilpasset med henblik på at nå målene.

For nærmere information om detaljer i rideklubmodellen henvises til Viborg Idrætsråd, tlf. 86 62 55 33. Mail: adm@viborgidraetsraad.dk

Kultur & Udvikling

Lene Grønbæk

Assistent - Idræt og Folkeoplysning

Arbejdsområde: Frivillige folkeoplysende foreninger

Send sikker mail

Tlf: 87 87 30 06