You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Start- og udviklingspuljen

Puljen støtter start- og udviklingsaktiviteter i foreningerne. Aktiviteterne skal ligge inden for folkeoplysningen overordnede formål, som du kan læse mere om her.

Søg start-og udviklingspuljen

Som udgangspunkt kan der ydes tilskud til godkendte, folkeoplysende foreninger. Det kan efter konkret beslutning vedtages at yde tilskud til andre, der tilbyder folkeoplysende virksomhed.

 • Kommercielle aktiviteter
 • Aktiviteter, der hører under anden lovgivning

Et projekt kan støttes i form af et tilskud eller en underskudsgaranti. En underskudsgaranti udbetales kun, hvis et arrangement/projekt giver underskud.

1. Udfyld ansøgningsskemaet via selvbetjeningsløsningen 

eller

2. Send en mail til:
folkeoplysning@viborg.dk

eller

3. Du/I kan også sende et brev til:

Fritidsrådet
Kultur & Udvikling
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

 • Hvem søger? Beskriv hvem og hvor mange I er. Send eventuelt vedtægter med, hvis I har nogle, og vi ikke har dem i forvejen.

  Husk navn, mail, postadresse og telefonnummer på den ansvarlige for ansøgningen.

 • Hvilket geografisk område dækker foreningen?

 • Beskrivelse af initiativet. Gerne kort og præcist.
  Formålet med initiativet.
  Vurdering af behov for initiativet.

 • Hvilken målgruppe?

 • Hvornår? Skriv et start- og sluttidspunkt, hvis det er et langt forløb/tidsplan.

 • Samarbejdspartnere. Arbejder du/I sammen med andre om projektet?

 • Budget. Huske både udgifter og indtægter, herunder foreningens/samarbejdspartnerens eget økonomiske bidrag.

 • Finansiering. Søger I om tilskud hos andre, og hvor meget har I søgt om/fået? Bidrager I selv eller jeres samarbejdspartnere med penge? Hvad skal deltagerne selv betale for at deltage? Hvad giver eventuelle sponsorer?

 • Hvad søger I om tilskud til? (løn, materialer m.v.)?

 • Hvor mange penge søger I om i tilskud?

 • Er samme eller lignende gennemført før?
  Hvis ja: Hvornår? Hvordan er det finansieret?

 • Hvis I laver et forsøgsprojekt. Beskriv gerne hvordan det eventuelt kan fortsætte, når forsøgsperioden er afsluttet.

 • Oplysninger om foreningens CVR-nr. brug ved svar og til udbetaling af evt. tilskud. Vi svarer ved besked til foreningens digitale postkasse.

En praktisk ting: Send gerne ansøgningen på mail eller på løse A4-ark. Ansøgningerne skal ind i Viborg Kommunes elektroniske arkiv, så en flot indbinding går alligevel tabt.

Vi bestræber os på at give hurtigt svar, men hvis ansøgningen skal i Fritidsrådet, kan det nogle gange vare flere måneder, inden I får svar. Prøv at spørge.

Der er ingen ansøgningsfrister.

Ansøgninger til start- og udviklingspuljen kan indsendes hele året.

Det vil nogle gange være et krav, at ansøgerne giver en skriftlig bedømmelse af, hvordan forsøget er forløbet.

Normalt skal der fremsendes dokumentation (betalte regninger eller et revideret projektregnskab) for at tilskuddet kan blive udbetalt. Det vil nærmere fremgå af svarbrevet/bevillingen.

Kontakt

Idræt og Folkeoplysning

Prinsens Alle 5, 8800 Viborg