You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Pulje til nedrivning og renovering

Støtte til renovering eller nedrivning af nedslidte boliger i mindre byer og landsbyer. Puljen er pt. lukket for ansøgninger.

Formålet med puljen er at skabe forskønnelse og oprydning i de mindre byer og landsbyer.

Puljen er finansieret via statslige midler og medfinansieret af Viborg Kommune.

Puljen kan anvendes til følgende aktiviteter i byer med færre end 4.000 indbyggere, jfr. Byfornyelsesloven:

  • Nedrivning af nedslidte boliger, opført før 1960
  • Nedrivning af udtjente private erhvervsbygninger, hvor erhvervsaktiviteten er ophørt
  • Støtte til renovering af boligers klimaskærm (tag, vinduer, ydervæg, døre m.v.)
  • Støtte til renovering af forsamlingshuse, bygningens klimaskærm (tag, vinduer, ydervæg, døre)
  • Indretning af byrum og tomme grunde efter nedrivning
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

Viborg Kommune yder støtte i forhold til de regler, der er fastsat af staten. Du skal være opmærksom på, at der til nogle af aktiviteterne kun ydes tilskud til en procentdel af den samlede udgift – resten skal du selv betale. For så vidt angår renoveringer kan der kun ydes støtte til klimaskærm, dvs. tag, vinduer mv.

Kontaktperson

Helle Georgi

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 86 04