You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Nedrivning - ansøgning om støtte

Støtte kan gives til ejere af ejendomme i mindre byer og landsbyer. Udgifterne dækkes med op til 100%.

Puljen er pt. lukket for ansøgninger.

Ejeren kan søge om støtte til nedrivning. Evt. panthaveres accept skal medsendes.

 • at styrke Kommunens mindre byer/landsbyer
 • at de mindre byer/landsbyerne forsat er attraktive at bo i eller flytte til.
 • at de mindre byers/landsbyernes bygningsmasse fremstår ordentlige og pæne.
 • at forhindre, at udtjente og faldefærdige ejendomme skæmmer i de mindre byer/landsbyer samt ved landsbyernes afgrænsning.
 • at forhindre, at faldefærdige bygninger er til fare for sine omgivelser og får en uheldig anvendelse.
 • at styrke kommunens områdefornyelser/realiseringsplaner efter byfornyelsesloven ved nedrivninger i mindre byer/landsbyer.

 • For at komme i betragtning, prioriteres det, at det er en beboelsesejendom samt at bygningerne er beliggende i en mindre by eller grænsende op til denne.
 • Der må ikke være nye bygninger eller aktivt erhverv på grunden.
 • Bygninger skal være ubeboet, forfaldne og udtjente.
 • Bygningerne skæmmer omgivelserne, hvor de er placeret i landsbyen.
 • Skæmmende boliger tæt på en landsbyafgrænsning, som i øvrigt opfylder kriterierne kan i særlige tilfælde opnå nedrivningsstøtte.
 • Udtjente erhvervsbygninger kan i særlige tilfælde opnå nedrivningsstøtte i landsbyerne (§38 C)
 • Godkendte nedrivningsudgifter støttes med op til 100 %.
 • Nedrivning af bygninger, hvor arealet efterfølgende anvendes til nybyggeri eller landbrugsdrift, støttes med 50%, jfr. en overslagspris (værdiforøgelse). I bekendtgørelsen anføres det, at ”den støtteberettigede udgift opgøres med fradrag af værdistigning på ejendommen som følge af nedrivningen”.

 • Opkøb og nedrivning af bygninger kan kun godkendes, såfremt en bygning indgår i et af kommunens delprojekter i en områdefornyelse/realiseringsplan eller indgår i et delprojekt i en godkendt lokal udviklingsplan (efter særskilt politisk beslutning i ØEU).
 • I de mindre byer/landsbyer kan ”Herreløse ejendomme” opkøbes og nedrives af Kommunen, såfremt de er forfaldne og ikke kan sælges. Ejendommen skal kunne købes for op til max. 60.000 kr. (efter særskilt politisk beslutning i ØEU).

Godkendte nedrivningsudgifter støttes med op til 100 %.

Viborg Kommune forestår nedrivningen med fuldmagt fra ejer.

Ansøgningen skal sendes via ansøgningsformularen i den lysegrønne boks. Før du begynder at udfylde ansøgningen, anbefaler vi at du åbner denne pdf-fil: 

Indhold af ansøgningsskema (pdf), som er en oversigt over den elektroniske ansøgningsformular, så du kan danne dig et indtryk af, hvad der kræves for at udfylde ansøgningen.

Kontaktperson

Helle Georgi

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 86 04