You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Udbud

Som offentlig myndighed er Viborg Kommune underlagt nogle regler når vi skal købe varer og tjenesteydelser. Som leverandør kan du afgive tilbud på et udbud, tilmelde dig håndværkerlisten eller kontakte os med et uforpligtende tilbud.

Viborg Kommune er underlagt mange regler når det drejer sig om udbud. Heriblandt er følgende nogle af de væsentligste: 

Én juridisk enhed

Viborg Kommune er én juridisk enhed, hvilket betyder, at der ikke kan skelnes mellem enkelte afdelinger/institutioners indkøb, men det er kommunens samlede indkøb indenfor en kategori. 

Tærskelværdier

Som følge af udbudsreglerne er Viborg Kommune forpligtet til at udbyde varer og tjenesteydelser, hvis kommunens samlede indkøb indenfor en kategori overstiger 1,6 mio. kr. ekskl. moms over 4 år. 

Ligebehandling og gennemsigtighed

I forbindelse med udbud er kommunen forpligtiget til at sikre ligebehandling og gennemsigtighed i forhold til leverandørerne, og det er ikke lovligt at forfordele f.eks. pga. lokale interesser.

At en opgave kommer i udbud vil sige, at en offentlig institution – f.eks. kommunen – beder private virksomheder om at udføre opgaven på kommunens vegne.
Udbud starter med, at kommunen offentliggør en udbudsbekendtgørelse. Udbudsbekendtgørelsen er en kort beskrivelse af den udbudte opgave og kravene for, hvem der kan byde på den.

Udbudsportalen har udarbejdet nogle filvejledninger, som giver en indsigt i processen. Videoerne findes længere nede på denne side. 

Hvis du vil byde på en opgave, skal du først skaffe selve udbudsmaterialet. Det er den detaljerede beskrivelse af, hvad opgaven går ud på.
Når du har fået fat i det, skal du skrive et tilbud til kommunen, der nøje svarer på alle de spørgsmål, der står i udbudsmaterialet.

For at vinde en offentlig opgave er der basalt set to ting, du skal bevise over for kommunen.
Det første er, at din virksomhed er i stand til at løse opgaven – at I f.eks. har arbejdet med området før, og i øvrigt ikke er ved at gå i betalingsstandsning.
Det andet er, at dit tilbud er bedre eller billigere end det, konkurrenterne eller kommunen kan komme med.

Viborg Kommune skal finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved at anvende ét af følgende kriterier: ’Pris’, ’Omkostninger’ eller 'Bedste forhold mellem pris og kvalitet'.
Hvis kriteriet er ’pris’, er det udelukkende prisen, der afgør, hvem der vinder (af de virksomheder, der levede op til udvælgelseskriterierne).
Hvis kriteriet er 'omkostninger', tager kommunen udover prisen hensyn til livscyklus omkostninger (omkostninger i hele varens levetid).
Hvis kriteriet er 'bedste forhold mellem pris og kvalitet', tager kommunen også hensyn til andre ting end lige prisen (selv om prisen fortsat spiller en stor rolle). Det står i udbudsmaterialet, hvilke andre ting der lægges vægt på – f.eks. leveringstid, kvalitet eller miljø- og sundhedshensyn.

Alle EU-udbud skal annonceres på TED-databasen.
Viborg Kommune annoncerer alle udbud på viborg.dk/udbud.

Viborg Kommune annoncerer som udgangspunkt via udbudssystemet Mercell, hvor alle interesserede leverandører kan melde deres interesse på et givent udbud. Viborg Kommune er medlem af Jysk fællesindkøb og deltager i flere udbud gennemført af Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), hvorfor vi anbefaler at holde øje med viborg.dk/udbud og SKIs hjemmeside

Hvis du ønsker at modtage en mail, når Viborg Kommune annoncerer et udbud, kan du abonnere på siden, ved nederst at trykke "Abonnér".

Udbud og Indkøb

20 75 75 74
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kontakt Udbud og Indkøb

Telefontider

Mandag-onsdag

Kl. 8.00 -15.30

Torsdag

Kl. 8.00-17.00

Fredag

Kl. 8.00-13.30