You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Etablering af en ny sø

Der er flere ting du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at grave en ny sø.

Du skal først søge kommunen om tilladelse. - Se afsnit "Hvad skal ansøgningen indeholde" herunder.

Du skal vente med at grave søen, til du har fået en tilladelse.

Når vi behandler din ansøgning, vil vi muligvis kontakte dig for at stille flere spørgsmål eller for at aftale, at vi besigtiger arealet.

Vi giver normalt tilladelse til nye søer

 • uden for beskyttet natur.
 • uden for ådale.
 • uden for værdifulde landskaber
 • på tidligere markjord.

Det gør vi, fordi en hensigtsmæssigt anlagt sø kan være værdifuld i landskabet, og fordi søen kan forbedre levevilkår for vilde dyr og planter.

 

Når du formulerer din ansøgning, skal du belyse følgende forhold:

 • Hvor skal søen være? Vedlæg et kort med indtegnet placering så nøjagtigt som muligt.
 • Hvad er baggrunden for ønsket om en ny sø her?
 • Beskriv den nuværende anvendelse af arealet, du ønsker at omdanne til sø (have, dyrket jord, natur, skov eller andet).
 • Beskriv terrænet på arealet, du ønsker at omdanne til sø (er der en naturlig lavning i forvejen, skråner terrænet eller er det fladt).
 • Hvor stor bliver søen (i m2)?
 • Hvor skal vandet i søen komme fra?
 • Påvirkes dræn ved at lave søen?
 • Skal der være afløb fra søen?
 • Beskriv den forventede vandstand. Forventer du, at søen tørrer ud i perioder?
 • Beskriv søens dybde og breddernes hældning. Vedlæg tegning, der viser snit gennem søen.
 • Indsend din ansøgning til byggeriogmiljoe@viborg.dk. 

Hvis du får en tilladelse, kan du forvente vilkår om, at søen får en u-dyrket bræmme og bugtede, ikke-stejle kanter. Der må ikke laves volde eller lignende for at holde på vandet.

Vi stiller vilkårene for at sikre, at søen får en naturlig udformning og tilstand.

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer