You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Om Grøn Pulje

Grøn Pulje kan søges til grønne projekter i Viborg Kommune. Puljen støtter særligt projekter, der ligger tæt på nye vedvarende energianlæg, f.eks. vindmøller og solceller.

Den eller de der opstiller et vedvarende energianlæg, skal indbetale et beløb til en grøn pulje. 

Foreninger, selvejende institutioner og naboer kan søge

Foreninger og selvejende institutioner med adresse i Viborg Kommune samt naboer til vedvarende energianlæg kan søge Grøn Pulje til almennyttige formål.

Til gavn for jeres lokalsamfund

Beløb fra Grøn Pulje kan søges til forskellige formål til gavn for lokalsamfund.

Der gives ikke tilskud til private investeringer.

Grøn Pulje yder støtte til grønne projekter.

Hovedparten af midlerne i Grøn Pulje tildeles projekter inden for 4,5 km af et nyetableret vedvarende energianlæg.

Ansøgning

Når der er en åben ansøgningsrunde, orienterer vi de nærmeste naboer og lokale borgerforeninger pr. brev. Derudover informerer vi på hjemmesiden og via annoncer.

Til hver ansøgningsrunde bliver der lavet et ansøgningsskema, som du kan finde her på hjemmesiden.

Kontakt

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer