You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skybrud og overfladevand

Vi har brug for nye løsninger, der kan håndtere konsekvenserne af, at havene stiger, og at der kommer kraftigere regnskyl.

I løbet af de næste årtier vil vi gradvist få mere regn, højere vandstand og mere ekstremt vejr.

Det betyder, at både borgere, erhverv og myndigheder skal medtænke de ændrede klimatiske forhold i beslutninger om for eksempel huskøb og renovering, placering af lagre, domiciler og produktionshaller samt planlægning af infrastruktur.

Der er i stigende grad efterspørgsel på både velkendte og nye effektive teknologier og metoder til håndtering af de klimatiske ændringer. Det gælder i særlig høj grad løsninger, der kan håndtere konsekvenserne af, at havene stiger, og at vi vil komme til at opleve hyppigere og mere kraftige regnskyl.

Hverdagsregn og skybrud

I Danmark falder der i dag i gennemsnit omkring 710 mm regn på et år, som fordeler sig på cirka 120 dage. Omregnet svarer en ”gennemsnitsregn” således til cirka 6 mm regn på en regnvejrsdag. Til sammenligning faldt der, ved det ekstreme skybrud i København den 2. juli 2011, 135 mm regn på 3 timer.

Dette vidner om at der kan være meget store variationer i de regnskyl, vi oplever, og ifølge FNs klimascenarier (eksternt link) vil de ekstreme regnskyl tage til i antal og styrke.
Samtidig vil den gennemsnitlige nedbør øges med en faktor på cirka 1,1 frem til 2050 og med 1,2 frem til år 2100. Det svarer til en årlig nedbørsmængde i 2050 på 780 mm og på 850 mm i 2100.
Endvidere tyder det på, at der bliver flere hændelser med koblet regn – dvs. kraftige regnskyl, som forekommer så tæt på hinanden, at vandet ikke når at sive og løbe væk, før næste regnskyl sætter ind.

Dette betyder på den ene side, at vi skal til at håndtere mere regnvejr i hverdagen, men vi skal også forberede os på ekstreme regnvejrshændelser, der kan resultere i oversvømmelser såvel i byen som i det åbne land.

Hvordan forbereder du dig bedst på skybrud?

Som grundejer er der en række ting, du kan gøre, for at være med til at mindske presset på vores kloakker og dermed risikoen for oversvømmelser:

  • Rens tagrenderne, så de kan aflede regnvandet.
  • Undgå at lægge fliser og asfalt på hele din grund, da det gør nedsivning af vand sværere.
  • Etabler regnvandsbede eller lignende i din have.
  • Etabler en såkaldt faskine, der sørger for, at vandet hurtigt siver ned i jorden.
  • Anlæg omfangsdræn (kaldes også sokkeldræn eller drænfundament) for at fjerne vand og fugt fra kældervægge.

Undgå kontakt med spildevand

Spildevand kan gøre dig syg, og du bør som udgangspunkt lade professionelle udføre oprydningsarbejdet, hvis du har haft oversvømmelse i din bolig.

Læs mere om håndtering af regnvand

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer