You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fritagelse fra Digital Post

Hvis du vil fritages fra at modtage Digital Post, skal du henvende dig personligt til Borgerservice.

Kan du ikke modtage Digital Post, har du mulighed for at blive fritaget

Er du ikke i stand til at modtage posten digitalt, og lever du op til mindst ét af fritagelseskriterierne, kan du blive fritaget fra Digital Post. 

Dermed vil du modtage post fra det offentlige på papir i din fysiske postkasse som hidtil. Husk tydeligt navn på postkassen.

Fritagelseskriterier

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:

 • ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
 • har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
 • er registreret som udrejst af Danmark
 • er blevet hjemløs
 • har sproglige vanskeligheder
 • har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID

Sådan bliver du fritaget

Fritagelse kræver personligt fremmøde i Borgerservice. Det kan ske på to måder:

 1. Du kan møde personligt op i Borgerservice eller et af kommunens biblioteker i den betjente åbningstid.
  Du skal her udfylde og underskrive en blanket, hvor årsagen til fritagelse angives. Du skal med­bringe legitimation, for eksempel sundhedskort, pas eller kørekort.

 2. Du kan blive fritaget uden selv at møde op.
  Hvis du ikke selv kan møde op, kan du give en anden person fuldmagt til at søge om fritagelse for dig. Til det skal du bruge en særlig blanket, der udleveres i Borgerservice og på bibliotekerne. Du kan også printe blanketten her (åbner pdf).

  Fuldmagtshaver skal medbringe sit eget sundhedskort, pas eller kørekort, når han/hun afleverer blanketten i Borgerservice. Derudover kan Plejehjemsleder/institutionsleder attestere på ansøgningsblanketten, at du skal fritages for digital post.

Hvis du ikke har mulighed for at modtage posten fra det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget og modtage posten som almindelig papirpost.

En fritagelse fra Digital Post er tidsubegrænset for borgere. Det betyder at fritagelsen ikke udløber, og at du til enhver tid kan tilmelde dig Digital Post igen.

Når du bliver fritaget, kan du få eftersendt eventuelt uåbnet digital post, som du har haft modtaget i din digitale postkasse inden for de seneste seks måneder. Posten vil blive sendt til din folkeregisteradresse som papirpost, medmindre du oplyser en anden adresse.

Fritagelsen omfatter ikke lønsedler fra offentlige myndigheder, beskeder om SU og post fra private virksomheder

Fritagelse fra Digital Post omfatter ikke lønsedler fra offentlige myndigheder og post i forbindelse med ansøgning om SU.

Fritagelsen gælder heller ikke digital post, som du modtager fra private virksomheder, fx din bank eller dit forsikringsselskab. Hvis du ikke ønsker at modtage digital post fra en privat virksomhed, skal du kontakte e-Boks A/S og/eller den private virksomhed, som du har indgået en kundeaftale med, for at finde en anden løsning.

Udlandsdansker

Danskere med bopæl i udlandet, som ikke er registreret med en dansk folkeregisteradresse, er ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post. Hvis du rejser til Danmark og igen registreres med bopæl i landet, vil du automatisk blive tilmeldt Digital Post. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du aktivt søge om det.

Du kan hente en blanket til fuldmagt, så du kan søge digitalt om fritagelse fra Digital Post på vegne af en anden.

Borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt og lever op til mindst ét af fritagelseskriterierne, kan blive fritaget fra Digital Post og i stedet modtage post fra det offentlige på papir.

Fritagelseskriterier

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:

 1. ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
 2. har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
 3. er registreret som udrejst af Danmark
 4. er blevet hjemløs
 5. har sproglige vanskeligheder
 6. har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID/MitID.

For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op hos kommunen. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du vil blive bedt om at vise legitimation.

Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket af fritagelseskriterierne, du lever op til.

Hvis du ikke selv kan møde op på hos kommunen

Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal hendes eller hans underskrift stå på blanketten.

Selvom du er blevet fritaget, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen.

Du kan få ophævet din fritagelse ved at møde op hos kommunen, eller du kan gøre det selv via Digital Post:

 1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
 2. Klik på ’Tilmeld afsendere’ i menuen.
 3. Du vil nu få vist en oversigt over afsendere af Digital Post. Under kategorien ’Offentlige myndigheder’ vil der stå, at du er fritaget fra Digital Post fra det offentlige.
 4. Klik her på ’Ophæv’ for at annullere din fritagelse.
 5. Du er nu tilmeldt Digital Post. Husk at bekræfte din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger.
Dette indhold kommer fra Borger.dk

Brug for et personligt møde?

Bestil tid i Borgerservice