You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lån til betaling af ejendomsbidrag m.v.

Lån til betaling af ejendomsskat (pensionistlån) overgår fra 01.01.2024 til Skattestyrelsen. Du kan dog stadig søge om lån til betaling af ejendomsbidrag (renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejning) samt tilslutningsbidrag (til vand, vej og kloak) i Viborg Kommune, hvis betingelserne for lån til betaling af ejendomsskat m.v. er opfyldt

Du får brug for

  • MitID
  • Der er ingen obligatoriske bilag, som du skal sende med, men du kan med fordel have din BBR-meddelelse klar, da nogle oplysninger hentes derfra

Sådan gør du

  1. Du skal søge i den kommune, hvor ejendommen ligger
  2. Log på med MitID
  3. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  4. Underskriv ansøgningen med MitID. Hermed sendes din ansøgning og eventuelle bilag til kommunen