You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Søg start- og udviklingspuljen

Der er ingen ansøgningsfrister. Ansøgninger til start- og udviklingspuljen kan indsendes hele året.

Du får brug for

  • Navn, mail, postadresse og telefonnummer på den ansvarlige for ansøgningen
  • Foreningens CVR-nummer
  • Foreningens medlemstal, herunder medlemmer under 25 år
  • Beskrivelse af initiativet - herunder eventuelt nærmere om målgruppe, samarbejdspartnere, geografisk område
  • Afhængig af projektets art: Overslag, tilbud, budget, invitationer/program
  • Medfinansiering: Hvilke bidrag har I fået fra andre?

Sådan gør du

  1. Klik på selvbetjeningsløsningen og udfyld oplysningerne i det online ansøgningsskema
  2. Vedhæft bilag
  3. Send ansøgningen

Kontakt

Lene Grønbæk

Assistent - Idræt og Folkeoplysning

Arbejdsområde: Frivillige folkeoplysende foreninger

Send sikker mail

Tlf: 87 87 30 06