You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vejledning i 7.-10. klasse

Indtil du går ud af 9. klasse, har du pligt til at modtage undervisning. Derefter skal du, sammen med dine forældre, vælge mellem en lang række uddannelsesmuligheder.

Uddannelsesvejledning

Fra 7. klasse møder du din uddannelsesvejleder på skolen, hvor du får vejledning om uddannelsesmuligheder og det at være uddannelsesparat. Der vil i løbet af 7.-10. klasse være flere forskellige vejledningsaktiviteter i samarbejde med dine lærere og ungdomsuddannelser, som skal hjælpe dig til at træffe det rette uddannelsesvalg for dig.

Tag ansvar for dit valg

Du kan også selv søge information om dine muligheder. Det kan du f.eks. gøre på Uddannelsesguiden og på ungdomsuddannelsernes hjemmesider og informationsdage.

Det er en god idé at snakke valgmulighederne igennem med dine venner og familie. Du kan altid få svar på dine spørgsmål ved at kontakte eVejledning.

I slutningen af 7. klasse bliver du præsenteret for den uddannelsesvejledning, du bliver tilbudt i 8.-10. klasse.

Din uddannelsesvejleder kommer i klassen og fortæller om uddannelsesvejledningen og de aktiviteter, som du og din klasse vil få mulighed for at deltage i gennem 8.-10. klasse. Aktiviteterne og vejledningen skal hjælpe dig med at beslutte, hvilken ungdomsuddannelse du ønsker at søge ind på.

I 8. klasse skal du til at tænke over din fremtid. Hvad er du god til? Hvilken uddannelse kunne du tænke dig? Hvad skal du gøre for at gøre din drøm til virkelighed?

Din uddannelsesvejleder hjælper dig på vej med mange af de spørgsmål, der dukker op undervejs og de muligheder og udfordringer, du står overfor.

I klassen bliver du orienteret grundigt om dine uddannelsesmuligheder, og vi starter op på din uddannelsesplan. Sammen med din lærer vurderer vi i 8. klasse, om du er uddannelsesparat.

Du skal også på introkurser, hvor du får lov til at prøve to ungdomsuddannelser i nogle dage.

Introkurser

Når du går i 8. klasse skal du til at overveje, hvad du vil lave, når du er færdig med skolen efter 9. eller 10. klasse.

På introkurserne kan du vælge mellem:

Du kan få flere oplysninger om de forskellige introkurser ved at gå ind på brobygning.unoung.dk, hvor der ligger beskrivelser af de forskellige retninger.

Hvor lang tid varer introkurserne?

Du skal på introkursus i 5 dage om foråret, hvor du vælger et 2 og 3 dages forløb. I dit valg skal der indgå mindst et introduktionsforløb på en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse.

Hvorfor skal jeg på introkursus?

Introduktionskurserne er din mulighed for at opleve, hvordan dagligdagen ser ud på de uddannelser, som du overvejer at starte på efter 9. eller 10. klasse. Du vil få mulighed for at deltage i den faglige undervisning og møde andre studerende.

Flere oplysninger

Hvis du ønsker flere oplysninger om introkurser og hvilken uge, du skal deltage, kan du kontakte din uddannelsesvejleder.

I 9. klasse skal du vælge den uddannelse, du skal starte på efter sommerferien. Vejledningen og aktiviteterne er afhængige af, om du er vurderet uddannelsesparat.

Din uddannelsesvejleder hjælper dig også på vej til dit uddannelsesvalg i 9. klasse:

 • I klassen bliver du orienteret om dine vejledningsmuligheder, og du arbejder videre med din uddannelsesplan
 • Sammen med dine lærer vurderer vi, om du stadig er/er blevet uddannelsesparat til den uddannelse du vælger
 • Du bliver vejledt i at tilmelde dig på Optagelse.dk
 • Særlige vejledningsaktiviteter for ikke uddannelsesparate

Er du parat?

Når du efter 9. eller 10. klasse vil i gang med en ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du er uddannelsesparat hvad angår faglige, personlige, sociale og praksisfaglige færdigheder.

I de allerfleste tilfælde er der ingen problemer i det. Skulle du blive vurderet ”ikke uddannelsesparat”, bliver du hjulpet på vej, så du kan blive klar til en uddannelse.

Vurderingen af uddannelsesparathed foretages af lærerne på din skole i samarbejde med din uddannelsesvejleder.

Udfyld din ansøgning

Når du har besluttet dig for, hvor du vil søge hen efter 9. klasse, er det vigtigt, at du får udfyldt ansøgningsskemaet på optagelse.dk.

Der er en god vejledning på websitet, der kan hjælpe dig i gang med ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal ligge klar den 1. marts.

I 10. klasse har du gode muligheder for at ruste dig fagligt, personligt og socialt, inden du skal videre i en ungdomsuddannelse.

10. klasses tilbud i Viborg Kommune

 • I Viborg er folkeskolens 10. klasse samlet under ét tag på Viborg Ungdomsskole
 • Der er også mulighed for at gennemføre 10. klassetrin på Viborg Private Realskole eller en efterskole
 • Der er særlige regler for optagelse på private skoler. Kontakt skolen eller din uddannelsesvejleder

Brobygning

1 uges brobygning er obligatorisk for alle elever i 10. klasse. Du vælger dine brobygningsforløb i samråd med dine forældre, din klasselærer og din uddannelsesvejleder, og du bliver tilmeldt brobygning gennem din uddannelsesvejleder på skolen.

Du skal deltage i to forskellige brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne, og mindst et af forløbene skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse.

Brobygningskurserne varer 2 dage (man-tir) og 3 dage (ons-fre) og afholdes om efteråret.

Eventuelle transportudgifter dækkes efter gældende regler.

Hvad er et brobygningskursus?

 • Du deltager i undervisningen på ungdomsuddannelserne
 • Du lærer noget om de fag, der undervises i
 • Du får erfaring med hverdagen – lektier, metoder, omgangsform, regler osv.
 • Du oplever det sociale liv tæt på
 • Du møder både elever og lærere på ungdomsuddannelsen

Du kan se meget mere om brobygningsforløbene på brobygning.net, hvor du finder en beskrivelse af de forskellige ungdomsuddannelser.

Særligt tilrettelagt praktik

Du har mulighed for at søge om særligt tilrettelagte erhvervspraktikpladser. Det kan være praktik inden for sygehuset, militæret, politiet eller på Aarhus Universitet.

Hvis du ønsker at søge om særligt tilrettelagt praktik, skal du kontakte din uddannelsesvejleder.

Er du parat?

Når du efter 9. eller 10. klasse vil i gang med en ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du er uddannelsesparat hvad angår faglige, personlige, sociale og praksisfaglige færdigheder.

I de allerfleste tilfælde er der ingen problemer i det. Skulle du blive vurderet ”ikke uddannelsesparat”, bliver du hjulpet på vej, så du kan blive klar til en uddannelse.

Vurderingen af uddannelsesparathed foretages af lærerne på din skole i samarbejde med din uddannelsesvejleder.

Uddannelsesvejlederne tilbyder børn og unge i specialtilbud (specialklasser, specialskoler og inklusionsklasser) særlige vejlednings- og uddannelsesforløb.

I vejledningen indgår bl.a.:

 • Vejledningsaktiviteter, som kan være praktikforløb i virksomheder/på institutioner, særlige eller ordinære introduktionsforløb og besøg på relevante ungdomsuddannelsessteder
 • Vejledning om valg af tilbud efter grundskolen. Det kan være både individuelle og ordinære uddannelsesforløb med forskellige støtteforanstaltninger
 • Samarbejde med andre relevante instanser (PPR, sagsbehandler o.l)
 • Uddannelsesvejlederen deltager i forældremøder, udskolingssamtaler og netværksmøder efter behov

Målet er, at der på udskolingstidspunktet ligger en uddannelsesplan for din fremtid.

Når du er færdig med 9. eller 10. klasse og ikke umiddelbart har mulighed for at starte direkte på en ungdomsuddannelse, kan du tale med din uddannelsesvejleder om at gå andre veje.

Det kan være, at du er i målgruppen til FGU (Den forberedende grunduddannelse) eller STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) eller måske kan komme i praktik.

Kontakt

Uddannelsesvejledning

30 85 89 05
Prinsens Alle 5
8800 Viborg