You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

SFO tilbud for 0.-3. klassetrin

Viborg Kommune tilbyder SFO som tilbud til børn i 0.-3. klasse.

Hvis dit barn går i 0., 1., 2. eller 3. klasse tilbyder Viborg Kommune SFO. SFO står for skolefritidsordning. Det er et tilbud i skoleregi, hvor dit barn kan komme før og efter skoletid. 

Der er tilknyttet pædagoger til SFO'erne i Viborg Kommune.  

Information om den enkelte skoles SFO-tilbud, finder du på skolens Aula-side. 

Der er også SFO-tilbud til dit barn, hvis I er tilknyttet et specialiseret undervisningstilbud i Viborg Kommune.