You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Følg byggeriet af ny Stoholm Skole

Følg med i processen for byggeriet af ny Stoholm Skole. Skolen bliver placeret i forbindelse med Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Viborg Byråd har afsat 120 mio. kr. til at bygge en ny Stoholm Skole.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 23. februar 2021 (sag nr. 5) kommissorium for byggeprojektet.

Se kommissoriet, der beskriver rammerne for projektet, projektorganiseringen, m.v.

Om processen

Den nye skole forventes at stå klar til skolestarten i august 2025. Helt overordnet skal der ske følgende:

  • August - december 2021: Visionsproces
  • Januar - august 2022: Udbud og valg af totalrådgiver
  • August 2022 – april 2023: Skolen tegnes og projekteres
  • Maj 2023 – december 2023: Licitation
  • Januar 2024 - juni 2025: Byggeri
  • Juni 2025 - august 2025: Indflytning og ibrugtagning

1: Visionsproces

Visionsprocessen forløb i perioden august til december 2021. I denne fase blev lokalsamfundet i Stoholm inviteret til at bidrage med deres idéer og tanker om den nye skole. Blandt andet hvordan det lokale liv skal udfolde sig i og omkring skolen og i samspil med foreningslivet og Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Sideløbende blev elever, forældre og lærere involveret i en visionsproces, hvor de skulle give deres input til, hvordan skolebyggeriet kan understøtte pædagogiske læringsprocesser, trivsel og bevægelse o.a.

Det pædagogiske grundlag for den nye skole udgør herefter det indholdsmæssige grundlag i udbudsmaterialet, som arkitektfirmaer, der ønsker at byde på projektet, skal indtænke og forsøge at realisere.

 

Placeringen af den nye skole

Den nye Stoholm Skole kommer til at ligge sammen med Stoholm Fritids- og Kulturcenter. 

3: Tegning af skolen

Friis og Moltke er udpeget som totalrådgiver for Viborg Kommune til at opføre en ny skole i Stoholm.

Se Friis og Moltkes konceptoplæg, der illustrerer det arkitektoniske koncept for skolen herunder overordnet skitsering af skolens placering og disponering.

Konceptoplægget danner udgangspunkt for den kommende brugerinddragelse, hvorefter skolen skal tegnes.