You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Naturskolen

Naturskolen i Viborg Kommune inspirerer til natur- og kulturforståelse, gennem naturnær formidling for småbørn, skoleelever og private grupper.

Velkommen på Naturskolen

Naturskolen er for alle børn og unge i Viborg Kommune. Vi er altid ude i naturen for at sanse, opleve og lære.

Vores aktiviteter støtter op om skolens fag og dagtilbuddenes læreplanstemaer.

Naturvejlederne kan også bookes af andre uddannelsesinstitutioner, firmaer, foreninger og private.