You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Booking af Naturskolen

For at benytte Naturskolens aktiviteter og Naturvejledere skal du sende en ansøgning.

Naturskolen er for alle børn og unge i Viborg Kommune. Vi er altid ude i naturen for at sanse, opleve og lære.

Vores aktiviteter støtter op om skolens fag og dagtilbuddenes læreplanstemaer.

Naturvejlederne kan også bookes af andre uddannelsesinstitutioner, firmaer, foreninger og private.

For at booke Naturskolen og naturvejledere skal du bruge ansøgningsskemaet, som du finder under hver enkelt målgruppe her på siden. For at booke en shelter, skal du gøre det via hjemmesiden bookenshelter.dk.

Kommunale dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Her booker kommunale dagtilbud, dagplejere, skoler, SFO, klubber samt forældreråd.

Det er gratis for jer at låne alle vores steder samt at få naturvejledning indenfor normal arbejdstid.

Se udvalget af vores aktiviteter på KLC

Her finder du ansøgningen, som du skal bruge for at booke naturskolen og naturvejleder som kommunalt dagtilbud eller skole. (docx)

Ikke kommunale skoler og institutioner, foreninger for børn mm.

Her booker andre institutioner i Viborg Kommune, herunder private grundskoler og børnehaver, foreninger for børn, gymnasielignende skoler, samt skoler og institutioner uden for Viborg Kommune.

Forvaltninger ud over Børn & Unge hører også til i denne kategori.

I kan mod betaling leje alle vores steder samt få naturvejledning.

Her finder du ansøgningen, som du skal bruge for at booke naturskolen og naturvejleder som ikke kommunale dagtilbud eller skole (docx)

Virksomheder og foreninger for voksne

Her booker virksomheder, seminarier og foreninger for voksne.

I kan mod betaling leje alle vores steder samt få naturvejledning med en af vores Naturvejledere.

Hør mere om Viborg Kommunes natur og kulturhistorie eller lad naturvejlederen sætte jer i gang med aktiviteter. Bestil os til jubilæet, familie- og firmaarrangementet.

Det kunne f.eks. være:

  • Vild Mad
  • De 5 Halder for hele familien
  • Undallslund – bynær natur med krigshistorie
  • Fugletur
  • Svampetur
  • Plantefarvning af garn
  • Harry Potter (Team-building)

Her finder du ansøgningen, som du skal bruge for at booke naturskolen og naturvejleder som virksomhed eller forening (docx)

Private

Ønske du at booke en shelter, skal du gøre det via bookenshelter.dk.

Du har også mulighed for at booke en naturvejleder til forskellige aktiviteter. Se eksempler på aktiviteter på denne side.