You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sådan behandler vi personoplysninger ved folkeskolerne

Viborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig og dit barn.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om barnet:

 • kontaktoplysninger
 • cpr-nummer
 • helbredsoplysninger af fysisk og psykisk karakter
 • familiære forhold og pårørende
 • personlige, sociale og faglige færdigheder
 • fravær og ferie, relationer og samarbejde.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine og dit barns personoplysninger følger af folkeskoleloven.

Kommunen har efter folkeskoleloven pligt til, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder og give dem lyst til at lære mere samt fremme den enkelte elevs alsidige udvikling. Kommunen skal også skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om barnet og dig.

I Viborg Kommune er det besluttet, at alle folkeskoler skal arbejde med børns trivsel, udvikling, læring, udvikling og dannelse med udgangspunkt i folkeskoleloven og fagenes fælles mål og ved brug af IT-systemer, hvor der udarbejdes individuelle sprogvurderinger, overgangsbeskrivelser, fokuspunkter og trivselsvurderinger jf. Viborg Kommunes arbejde med TOPI.

Hvor henter vi oplysninger fra?

Vi henter personoplysninger fra folkeregistret, forældre/værge/samboende, fagligt personale knyttet til barnets skole samt tidligere skole/dagtilbud.

Hvem videregiver vi oplysninger til?

Vi videregiver oplysninger til:

 • Kommunens sundhedspleje
 • Skoler, SFO'er og klubber
 • Danmarks Statistik
 • Anonymiseret data til forskningsinstitutioner
 • Børne- og Undervisningsministeriet

Efter omstændighederne, kan oplysninger også gives videre til:

 • PPL; Pædagogisk Praksis og Læring
 • Familieafdelingen
 • Politiet
 • Hjemkommunen, hvis barnet er hjemhørende i anden kommune
 • Region Midtjylland hvis f.eks. udredning ifm. skolegang er påkrævet
 • Læge eller skadestue
 • Taxi eller busselskaber i forbindelse med særlig befordring

Sådan gemmer vi oplysningerne

Barnets/dine informationer gemmes i forskellige administrative og pædagogiske it-systemer og digitale tjenester internt og hos eksterne leverandører, som Viborg Kommune har indgået en databehandleraftale med.

Indholdet i IT-systemerne arkiveres i fem år efter overgang til et andet dagtilbud eller skole. Efter de fem år slettes den arkiverede data.

Dokumenter, der relaterer til folkeskolens notat- og journalpligt, gemmes i fem år efter barnet har afsluttet skoleforløb i Viborg Kommune og slettes derefter. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet jf. arkivloven.

Dine rettigheder jf. Databeskyttelsesloven

 • Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig og dit barn
 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig og dit barn
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig og dit barn rettet
 • Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig og dit barn, inden vores normale slettefrist indtræder, f.eks. hvis behandlingen foregår på baggrund af et samtykke der trækkes tilbage.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine og dit barns personoplysninger begrænset
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine og dit barns personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk