You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skolebestyrelser

Læs om, hvad skolebestyrelser består af og hvad de laver.

Alle folkeskoler i Viborg Kommune har en selvstændig bestyrelse, som arbejder med at skabe gode rammer for læring for elever og personalet . 

En skolebestyrelse består i Viborg Kommune af repræsentanter fra 

  • Forældrene  
  • Personalet fra skolen 
  • Eleverne  

En af forældrerepræsentanterne er formand for bestyrelsen.

Undervisningen 

Skolens fysiske forhold 

Skolefritidsordningen 

Undervisningens organisering 

Skole/hjem-samarbejdet 

Elevernes placering i klasser 

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 

Elevernes timetal 

Udbud af valgfag 

Specialundervisning 

Underretning af hjemmet af elevernes udbytte af undervisningen 

Arbejdets fordeling mellem lærerne (fagfordeling) 

Budgettet 

Undervisningsmidler 

Ordensregler

Skolens læseplaner 

Større forsøgs- og udviklingsarbejde 

Ansættelse af ledere og lærere 

Alle spørgsmål, der vedrører skolen

Hvordan kommer jeg med i skolebestyrelsen? 

Pladserne i en skolebestyrelsen bliver fordelt via valg. 

Hvis du er interesseret i at stille op til skolebestyrelsesvalg på dit barns skole kan du kontakte skolelederen eller den nuværende bestyrelse.

Kontaktoplysninger til skoleleder og skolebestyrelse finder du på dit barns skole AULA-side.  

Bente Lis Vinther

Assistent

Tlf: 87 87 10 14