You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Trafikfarlige skoleveje

Sikkerhed er vores førsteprioritet. Er dit barns skolevej vurderet trafikfarlig, planlægger vi transport, så dit barn kommer sikkert til og fra skole.

Hvis skolevejen er trafikfarlig, vil eleven automatisk få tilbudt kørsel til/fra skole.

Samarbejde med politiet

Alle veje i Viborg Kommune blev vurderet i 2019 - i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi.

Vurdering af skolevejen

Trafikfarlige skoleveje er veje, som vurderes at udgør en særlig risiko for skoleelevers sikkerhed.

Klassificering

De trafikale forhold bliver vurderet i forhold til klassetrin og gælder på strækninger uden for byzonen. Trafikfarlige skoleveje er klassificeret:

 • 0. – 3. klasse
 • 0. – 6. klasse
 • 0. – 9. klasse
 • 0. – 9. klasse ved krydsning

Vurdering i 2019

Alle veje i Viborg kommune blev vurderet. Baggrund for vurderingen var:

 • besigtigelser,
 • data i forhold til 
  • trafikmængde
  • hastighed
  • uheld,
 • vejens forløb og bredde.

En vurdering gælder som udgangspunkt i 5 år.

Kontakt

Sara Merete Kjeldbjerg

Trafik og Veje

Tlf: 87 87 51 01