You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Botilbuddet Stadionkollegiet

Stadionkollegiet er et botilbud beliggende i Viborg for unge mellem 18-35 år med primært autismediagnoser, varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller med særlige behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen.

Om Stadionkollegiet

Botilbuddet Stadionkollegiet er beliggende i Viborg og er en del af Stadionkomplekset, hvor der er masser af liv og kort afstand til centrum.

Antal pladser

Stadionkollegiet består af 25 lejemål fordelt på 2 etager samt fællesarealer med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere.

Stadionkollegiets fokus

Vi fokuserer på at støtte og guide de unge til størst mulig selvstændighed, hvor der samtidig tages hensyn til hinanden og søges samvær med andre. Der lægges endvidere vægt på at sikre et positivt og konstruktivt samarbejde med de unges pårørende, for at kontakt til familie og venner bevares.

Støtte i dagligdagen

I botilbuddet Stadionkollegiet tilbydes støtte til hverdagens opgaver og gøremål samt støtte og træning i socialt samvær.

Som udgangspunkt er de unge beskæftiget i dagtimerne i form af f.eks. uddannelse, arbejde eller beskyttet beskæftigelse, hvilket betyder, at den primære støtte består af guidning i:

  • Opgaver i hjemmet, herunder almindelig daglig livsførelse
  • Netværksdannelse og socialt samvær
  • Planlægning af dagen

Animationsfilm om bostøtte i Viborg Kommune

Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Botilbuddet Stadionkollegiet

23 27 76 15
Stadion 5, 2. og 3. sal
8800 Viborg

Afdelingsleder Maiken Søgaard

20 22 31 67

masoe@viborg.dk