You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bofællesskabet Vesterbrogade

Vesterbrogade er et bofællesskab beliggende i Viborg centrum for borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.

Om Vesterbrogade

Bofællesskabet Vesterbrogade er beliggende i Viborg centrum tæt på indkøbsmuligheder og offentlig transport.

Antal pladser

Bofællesskabet består af 14 lejligheder i et opgangsfællesskab i 3 etager, samt to fælleslejligheder med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere.

Vesterbrogades fokus

Vi lægger vægt på at den enkelte borger sættes i centrum og mødes med anerkendelse og respekt for egne ønsker og behov. Vi har endvidere fokus på at give borgerne omsorg og tryghed i dagligdagen, ligesom der lægges vægt på at sikre et positivt og konstruktivt samarbejde med de pårørende.  

Socialt samvær vægtes højt både i og uden for bofællesskabet, hvor også sundhed er i fokus.

Støtte i dagligdagen

I bofællesskabet Vesterbrogade tilbydes støtte til hverdagens opgaver og gøremål samt støtte og træning i socialt samvær.

Som udgangspunkt er borgerne beskæftiget i dagtimerne i form af f.eks. arbejde eller beskyttet beskæftigelse, hvilket betyder, at den primære støtte består af vejledning i:  

  • Praktiske gøremål i hjemmet
  • Vedligeholdelse og udvikling af fysiske, psykiske og sociale færdigheder

Formålet med borger- og pårørenderådene er at give mulighed for at repræsentere borgernes interesser og at styrke det generelle samarbejde i forhold til tilbuddene på handicapområdet. Det kan eksempelvis ske ved, at rådene medvirker til at tilrettelægge aktiviteter og samvær på de enkelte tilbud. 

Her finder du de seneste referater fra borger- og pårørenderådet.

Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Bofællesskabet Vesterbrogade

87 87 73 75
Vesterbrogade 23C
8800 Viborg

Afdelingsleder Linda Nørgaard

24 85 55 23

ln5@viborg.dk