You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Guldblommevej 1

Guldblommevej 1 er et døgndækket botilbud beliggende i Viborg for borgere over 18 år med sindslidelse og behov for støtte og træning.

Om Guldblommevej 1

Botilbuddet Guldblommevej 1 er beliggende i den sydlige del af Viborg, tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder.

Antal pladser

Guldblommevej 1 består af 16 selvstændige lejligheder samt fælles arealer med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere.

Guldblommevej 1's fokus

Vi fokuserer på, at borgerne kan leve deres liv efter egne valg med færrest mulige begrænsninger, så den enkelte borger udvikler sig og udnytter egne evner og kompetencer maksimalt. Derudover har vi stort fokus på den enkelte borgers mulighed for recovery.

Støtte i dagligdagen

På Guldblommevej 1 tilbydes støtte til at få hverdagslivet til at fungere og opnå størst mulig livskompetence, livskvalitet og mestring af eget liv.

Vi tilbyder et samarbejde med dig om, f.eks. at:

  • Få indsigt i egen livsstil og udvikle forståelse for egen situation
  • Udvikle selvværd og selvaccept, samt øge bevidstheden om egne værdier og ønsker for fremtiden
  • Træne så du kan komme til at bo så selvstændigt som muligt
  • Administrere din medicin, hvis det er nødvendigt
  • Kunne indgå i et samspil med andre mennesker og være alene
  • Vedligeholde og evt. udbygge dit netværk
  • Finde meningsfuld uddannelse/beskæftigelse/aktiviteter/arbejde
  • Formidle kontakt til samarbejdspartnere f.eks. sundhedshuset, psykolog eller rusmiddelkonsulent
Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Botilbuddet Guldblommevej 1

87 87 69 91
Guldblommevej 1
8800 Viborg

Leder Gitte Nissen

22 12 47 95

givn@viborg.dk

Teamleder Mette Guldager Ardal

87 87 69 07

mea@viborg.dk