You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Botilbuddet Stokrosevej

Stokrosevej er et døgndækket botilbud beliggende i Viborg for borgere mellem 17 og 35 år med almenpsykiatriske lidelser, hvor der er behov for støtte til at mestre personlige, praktiske og sociale færdigheder.

INDHOLD

Om Stokrosevej

Botilbuddet Stokrosevej er beliggende i området ved Søndermarksvej i Viborg, ca. 20 min. gang til banegården, centrum og Søndersø.

Antal pladser

Botilbuddet består af 16 selvstændige lejligheder samt fælles arealer med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere.  

Stokrosevejs fokus

Vi fokuserer på at give dig lige præcist det tilbud, der skal til, for at opnå størst mulig livskompetence og livskvalitet. Vi arbejder hen imod, at du i højere grad kan tage ansvar for dit eget liv, så muligheden for recovery (at komme sig) øges, og at du kan vælge din egen fremtidige tilværelse ud fra dine muligheder, ønsker og ressourcer.

Støtte i dagligdagen

På botilbuddet Stokrosevej kan du bo i en periode af dit liv, gennemsnitligt 1½ år, med henblik på at modtage støtte for at opnå størst mulig livskompetence, livskvalitet og mestring af eget liv.

Vi tilbyder et samarbejde med dig om, f.eks. at:

  • Få indsigt i egen livsstil og udvikle forståelse for egen situation
  • Udvikle selvværd og selvaccept, samt øge bevidstheden om egne værdier og ønsker for fremtiden
  • Træne så du kan komme til at bo så selvstændigt som muligt
  • Administrere din medicin, hvis det er nødvendigt
  • Kunne indgå i et samspil med andre mennesker og være alene
  • Vedligeholde og evt. udbygge dit netværk
  • Finde meningsfuld uddannelse/beskæftigelse/aktiviteter/arbejde
  • Formidle kontakt til samarbejdspartnere f.eks. sundhedshuset, psykolog eller rusmiddelkonsulent

Den Sundhedsfaglige Indsats

Vi arbejder også med sundhedsfaglige indsatser. De omfatter både det daglige arbejde med de 12 sundhedsfaglige problemområder (som man kan se mere om i filmen nedenfor) og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Samtalen er borgerens rum til selv at sætte ord på sin sundhed - både fysisk, socialt og psykisk. Samtalen kan føre til, at der sættes nye sundhedsrelaterede mål sammen med beboeren. Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Animationsfilm om Den Sundhedsfaglige Indsats i Viborg Kommune

Kontakt

Botilbuddet Stokrosevej

87 87 69 20
Stokrosevej 2
8800 Viborg

Afdelingsleder Gitte V. Nissen

22 12 47 95

givn@viborg.dk