You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjælp efter indlæggelse på sygehuset

Efter indlæggelse på sygehuset kan du have brug for hjælp til forskellige opgaver. Vi har samlet en liste over de mest stillede spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med udskrivelse.

Personalet på hospitalet vil sammen med dig vurdere, om du har brug for en indsats fra kommunen.

Hospitalet kontakter kommunen, inden du udskrives. Det er kommunens visitationsafdeling, Visitation Sundhed og Omsorg, der endeligt vurderer, hvilken hjælp du kan få ud fra kommunens kvalitetsstandarder.

Tidspunktet for hvornår hjælpen skal starte vil blive aftalt, og kommunen sørger for, at hjælpen er på plads til det aftalte tidspunkt.

Mens du er indlagt, vil hospitalet tage kontakt til kommunen for at aftale, hvilke hjælpemidler du har brug for.

Hospitalet vil aftale med dig, om du selv kan hente hjælpemidlerne, eller om du har brug for hjælp til at få dem leveret.

Kommunen råder over et begrænset antal midlertidige pladser på kommunens plejecentre og på Rehabiliteringscenter Viborg. Det er kommunens visitation, der vurderer, om du kan få en midlertidig plads. Du kan komme med ønsker til, hvilket plejecenter pladsen skal være på, men det er ikke sikkert, at det kan efterkommes.

Formålet med ophold på midlertidig plads er at afklare, hvordan du kan komme hjem til den egen bolig. Hvis der ikke er ledige midlertidige pladser, vil du i stedet få den nødvendige støtte i eget hjem.

Kontakt visitationen for mere viden om midlertidige pladser.

Hvis du oplever, efter du er kommet hjem, at det er svært for dig at klare dig derhjemme, kan du eller dine pårørende tage kontakt til kommunen.

Ring til Visitation Sundhed og Omsorg - se kontakt oplysninger og telefontider her.

Hvis det er nødvendigt, kan hjælp til personlig pleje startes op akut.

Alt efter din evne til at klare dig selv i din hverdag, kan du blive visiteret til personlig pleje, praktisk hjælp, levering af mad, træning, sygepleje eller hjælp til indkøb. Det kan du læse mere om i kommunens kvalitetsstandarder her.

Når du får hjælp fra kommunen, vil hjælpen have fokus på, at du kommer til at klare dig selv igen.

Midlertidig plads

Du kan altid tage kontakt til kommunen og høre om mulighederne for en midlertidig plads. Du kan også tale med personalet, som kommer i dit hjem, om mulighederne for at få mere støtte i hjemmet eller en midlertidig plads.

Du kan ringe til Visitation Sundhed og Omsorg - se kontaktoplysninger og telefontider her.

Kvikservice

Alternativt kan du benytte Kvikservice, som er et åbent tilbud til straksbehandling af ansøgninger og udlevering af standardhjælpemidler som f.eks. badebænke, rollatorer, gribetænger mm. Du kan også få vejledning i indstilling og anvendelse af hjælpemidlerne.

Se åbningstider og mere om Kvikservice her.

Afhentning og levering af hjælpemidler

Hvis du har brug for hjælpemidler, som skal leveres af Hjælpemiddelservice, er det dit eller dine pårørendes ansvar at gøre plads til hjælpemidlerne i din bolig inden levering.

Du finder Hjælpemiddelservice på Ålandsvej 4 i Viborg.

Ofte vil den praktiske hjælp først kunne bevilges efter visitationsbesøg. I visse tilfælde er det dog muligt at bevilge praktisk hjælp umiddelbart efter udskrivelsen.

Tidspunktet for, hvornår hjælpen skal udføres, aftales mellem dig og leverandøren. Leverandøren skal opstarte hjælpen senest 12 dage efter visitering.

Læs mere om frit leverandørvalg her.

Er der andre i husstanden der kan varetage de praktiske opgaver, vil deres ressourcer indgå i vurderingen af hvilken hjælp du kan få.

Det betyder, at du i forbindelse med din indlæggelse har fået lavet en genoptræningsplan, som bl.a. handler om træning i almindelige gøremål, træning i udholdenhed og bevægelighed. Formålet er, at du opnår den bedst mulige funktionsevne.

Kommunen kan også visitere dig til genoptræning, efter du er kommet hjem. Her laves der også en individuel plan med det formål, at du opnår det bedst mulige funktionsniveau.

Læs mere om genoptræningsforløb her.

Dine pårørende eller din omgangskreds kan være en stor hjælp i forbindelse med din udskrivelse.

De kan f.eks. hjælpe med at:

  • Hente hjælpemidler
  • Hente medicin
  • Køre dig til opfølgende undersøgelser eller blodprøvetagninger

Film om den gode udskrivelse

Se video om forløbet fra sygehuset planlægger at udskrive dig, til du er hjemme igen, med den hjælp du har brug for.

Kontakt

Visitation Sundhed og Omsorg - Pleje, praktisk hjælp og boliger

Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kontakt

87 87 61 00

Træffes bedst tid

08.00 - 12.00

Efter kl. 12.00 viderestilles opkaldet til Visitationens hovednummer.

Kontaktformular

Du kan bruge kontaktformularen til simple spørgsmål til Visitationen.

Du bliver kontaktet inden for 2 hverdage. Ring altid ved akutte henvendelser.