You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Genoptræning efter hospitalsophold

Har du været til undersøgelse eller været indlagt på et hospital og fået en genoptræningsplan med derfra, kan du få genoptræning gennem kommunen.

Formålet med genoptræningen er, at du, ud fra et målrettet og tidsafgrænset forløb, så vidt muligt genvinder samme funktionsniveau som tidligere, så du kan vende tilbage til hverdagen igen.

Genoptræningsforløb

Ved første besøg fortager fysio- eller ergoterapeuten en forundersøgelse og planlægger det videre forløb i samarbejde med dig.

Dit genoptræningsforløb er individuelt tilrettelagt, og der tages hensyn til din alder, skade, aktivitetsniveau og evt. anden sygdom. Genoptræningen foregår i samarbejde med en ergoterapeut og/eller en fysioterapeut.

Det er vigtigt for effekten af genoptræningsforløbet, at du prioriterer træningen og deltager aktivt. Forløbet er tidsafgrænset, men fysio- eller ergoterapeuten vil altid i samarbejde med dig udarbejde en plan for dit videre forløb i forbindelse med afslutningen.

Genoptræningsplanen fra hospitalet er din henvisning til et forløb hos os. Når vi har din genoptræningsplan, kontakter vi dig senest 4 hverdage efter modtagelsen, som udgangspunkt via et indkaldelsesbrev i din e-Boks.

Hvis der ikke er restriktioner fra hospitalet, som beskriver, hvornår du må starte dit genoptræningsforløb, tilbyder vi dig en tid til en forundersøgelse indenfor 7 dage.

Frit valg

I tilfælde af, at vi ikke kan tilbyde dig opstart af træning inden for de 7 dage, har du ret til frit at vælge en leverandør af genoptræning blandt godkendte private leverandører. Den private leverandør skal kunne opstarte genoptræningen senest på samme tid, som det kommunale tilbud. Dette vil altid fremgå af dit indkaldelsesbrev.

mingenoptræning.dk kan du se en oversigt over de behandlere, som tilbyder den type genoptræning, du har brug for.

Træningen foregår enten individuelt eller på et hold. Et individuelt forløb består ofte af instruktion i specifikke selvtræningsøvelser, som du skal udføre hjemme.

Holdtræningen foregår 1-2 gange om ugen af 1 times varighed. Der er som regel tilknyttet 2 fysioterapeuter på hvert hold.

I særlige tilfælde kan genoptræningen på hold foregå i varmtvandsbassin, som finder sted i Bjerringbro Idrætspark.

Genoptræning Viborg er organiseret i 4 teams, der dækker hvert sit område af kommunen.

Team Nord

Teamet har kontor på Plejecenter Kildehaven og dækker den nordlige del af Viborg Kommune med træningssale i Ørum, Møldrup og Kildehaven. Teamet består af både fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Team Bjerringbro

Teamet har kontor på Plejecenter Skovvænget og dækker Bjerringbro og den østlige del af Viborg Kommune med træningssal på Skovvænget. Derudover har teamet varmtvandsbassin i Bjerringbro Idrætspark. Teamet består af både fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Team Blichergården/Stoholm

Teamet har kontor på Plejecenter Blichergården og dækker størstedelen af Viborg by og den vestlige del af kommunen med træningssale i Frederiks, Stoholm, Blichergården og Banebo. Teamet består af både fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Team Sundhedscenter

Teamet varetager ortopædkirurgisk genoptræning i Sundhedscenter Viborg. Teamet består af fysioterapeuter.

Her kan du kan læse mere om tilbuddene i Sundhedscenter Viborg.

Når du skal til genoptræning, skal du som hovedregel selv sørge for kørsel. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor du kan få hjælp af os.

Du har mulighed for kørsel og befordringsgodtgørelse, hvis: 

  • Du er pensionist (gælder ikke efterløn)
  • Din helbredstilstand udelukker befordring med offentligt transportmiddel
  • Afstanden til genoptræningsstedet overstiger 50 km.

Det er en betingelse, at udgiften til billigste offentlige transport er mindst 102 kr. og for pensionister mindst 43 kr. Ansøgning om befordringsgodtgørelse sendes til:

Sundhedscenter Viborg
Toldbodgade 1
8800 Viborg
Att. Receptionen

Har du spørgsmål til kørsel, så kontakt Sundhedscentret på tlf. 87 87 60 40.

Der er frit valg på genoptræningsområdet. Det betyder, at du selv kan vælge, i hvilken kommune din genoptræning skal finde sted. Hvis du vælger en anden kommune end din bopælskommune, skal du være opmærksom på, at der vil være en begrænsning i befordringsgodtgørelsen.

Andre kommuner kan dog af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage borgere, der ikke bor i egen kommune.

Hvis du ønsker at benytte en anden kommunes tilbud, skal du hurtigst muligt kontakte Sundhedscenter Viborg på tlf. 87 87 60 40 og oplyse, hvilken kommune du ønsker genoptræning i. Herefter tager Sundhedscenter Viborg kontakt til den ønskede kommune med henblik på det videre forløb.

Genoptræning

Toldboden 1
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 60 40
Mail: sundhedscenter@viborg.dk 

Team Blichergården/Stoholm
N.F.S Grundtvigs vej 13
Telefon 87876730, telefontid alle hverdage kl. 8.00-8.30

Team Nord
Kildehaven 2
Telefon 87876716, telefontid alle hverdage kl. 8.00-8.30

Team Bjerringbro
Skovvejen 47
Telefon 87876211, telefontid alle hverdage kl. 8.00-8.30

Kontakt

Genoptræning

87 87 60 40
Toldboden 1
8800 Viborg

Kontaktpersoner

Telefonnr.

Mail

Leder af Genoptræning
Poul Schmidt


51 49 08 44


pou@viborg.dk

Teamleder i Genoptræning
Mie Havskov Tholstrup


20 69 55 40


kmk@viborg.dk