You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ofte stillede spørgsmål - parkering

Disse svar gælder for Viborg Kommune, hvor vi de første 2-3 timer tilbyder gratis parkering på de offentlige p-pladser.

Må jeg parkere mit køretøj på over 3.500 kg på offentligt vejareal?

Nej, det må du ikke i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 07.00, da Viborg Kommune har en parkeringsbekendtgørelse, der siger, at det ikke er tilladt.

Læs parkeringsbekendtgørelsen. (pdf)

Må jeg køre/parkere i en gågade?

Nej, du må ikke køre i gågaden, med mindre du har et lovligt ærinde. Du må heller ikke parkere dit køretøj i en gågade, hvis der ikke er afmærkede parkeringspladser/invalidepladser.

Du må standse i op til 3 minutter inden for den tidsangivelse, der står på tavlen ved indkørslen til gågaden. Eksempelvis i Viborg by er det fra kl. 04.00 til kl. 11.00.

Uden for tidsangivelsen anført på tavlen må du slet ikke køre derind, uden at du er i besiddelse af en "kørselstilladelse" udstedt af Viborg Kommune.

Må jeg standse/parkere i en handicapbås?

Nej, det må du ikke, medmindre du er indehaver af et gyldigt invalidekort eller har en person med i bilen, som har sådan et.

Hvor må jeg parkere i et opholds- og legeområde?

Du må kun parkere, hvis der er afmærkede parkeringsbåse.

Det er tilladt at foretage af- og pålæsning i området - maksimalt 3 minutter.

En god tommelfingerregel er, at et stort udrykningskøretøj skal kunne passere.

Hvor må jeg parkere min motorcykel?

Du må parkere din motorcykel i de parkeringsbåse, der er afmærket til motorcykler, samt i parkeringsbåse til køretøjer op til 3.500 kg.

Må jeg standse/parkere med to hjul på fortov, cykelsti eller rabat?

Nej, kun hvis der er afmærket til parkering.

Hvis der ikke er afmærket, skal bilen parkeres ved kørebanens yderkant i færdselsretningen, med mindre andet er tilkendegivet ved skilte/afmærkning.

Hvordan klager jeg over en p-afgift (bøde) ?

Du kan kun klage via Viborg Kommunes hjemmeside, hvor du skal udfylde en elektronisk formular. Du skal bruge NemId.

Klag over parkeringsafgift.

Hvordan skal jeg holde i en parkeringsbås?

Du skal parkere hele køretøjet inden for den afmærkede parkeringsbås.

Hvor står tavlen, som viser, at jeg er i en parkeringszone?

Der er opsat tavler på samtlige veje ind i og ud af en parkeringszone.

Tavlen er gældende, indtil du møder en ophørstavle eller en ny tavle, der anviser noget andet.

Der kan være en undertavle med eksempelvis en tidsangivelse, som betyder, at der skal bruges parkeringsskive.

Der skal parkeres indenfor de afmærkede parkeringsbåse.

Må jeg parkere min campingvogn, påhængskøretøj, motorredskab eller traktor på offentligt vejareal?

Nej, det må du ikke, med mindre der er særligt afmærket til dette på vejstrækninger eller pladser.

Campingvogne og påhængskøretøjer med højst 2.000 kg må dog parkeres i maksimalt 24 timer.

Kan pensionister og studerende få nedsat P-afgifen?

Nej. Det er ikke en bøde, men en afgift, derfor kan den ikke nedsættes.

Trafik og Veje

87 87 50 04
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer