You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Gadelys

Det er Energi Viborg, der står for driften af hele kommunens gadelys.

Drift af gadelys

Gadelysanlægget i Viborg Kommune ejes og drives af kommunen. Det gælder både langs offentlige veje og stier samt langs private fællesveje og -stier.


Gadelyset langs hovedvejene i kommunen ejes af og passes dog af Vejdirektoratet. Et eksempel herpå er gadelyset langs hovedvej 16 gennem Ørum, Mollerup, Kvorning og Hammershøj.


Der er i dag 28.060 lyskilder langs vej- og stinettet.


De fordeler sig på disse lampetyper:

  • 12.000 LED armaturer fra udgangen af 202213.500 natrium armaturer, gult lysende. De vil blive skiftet til LED fra 2023 til 2028
  • 300 Viborg Lamper, støbejernslamper, magen til de tidligere gaslamper. De står i Middelalderbyen – den centrale dele af Viborg by, og de er ved at få LED lys indbygget
  • 1.800 lamper med lavenergirør
  • 1.250 sensorstyrede lamper i udvalgte byområder. De lyser kun, når der er brug for det, altså når der er bevægelse i området. Et eksempel herpå er lyst langs Himmerlandsstien i Løgstrup, Hvam og Skals. Det giver både energibesparelse og mindre lysforurening.
  • 160 reklamefinansierede buslæskærme og informationstavler
  • 630 tændskabe, som fordeler strømmen ud til lamperne
  • 32 signalanlæg fordelt med 27 i Viborg og 5 Bjerringbro

Derudover er der i Kommunen 4 signalanlæg, som ejes af Vejdirektoratet. Viborg Kommune har en aftale med Energi Viborg om, at de har driften og vedligeholdelsen af gadelysanlægget og signalanlæg.

Trafik og Veje

87 87 50 04
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer